Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Terminarz rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie

do klasy pierwszej

Rekrutacja

2021/2022