Dyrektor Szkoły:  mgr Hanna Rzepka

Wicedyrektor Szkoły:  inż. Karol Banasik

 

NAUCZYCIELE WEDŁUG ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH:

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

język polski:

 • mgr Dorota Kosierkiewicz,

 • mgr Marzena Maleszak,

 • mgr Katarzyna Rupniewska.

historia, historia i społeczeństwo,

wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Dariusz Młodawski,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

język angielski:

 • mgr Małgorzata Hampel, 

 • mgr Katarzyna Dworzyńska,

 • mgr Paweł Ferens,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

język rosyjski:

 • mgr Bożena Młodawska.

język niemiecki:

 • mgr Renata Lisowska.

język włoski

 • mgr Beata Zasempa.

 

 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

 

matematyka:

 • mgr Klaudia Kwiecień,

 • mgr Magdalena Gołacka,

 • mgr Krystyna Zawadzka.

fizyka:

 • mgr Jarosław Kowalczyk

geografia:

 • mgr Hanna Rzepka,

 • mgr Jacek Ryś

chemia:

 • mgr Edyta Grabowska

 • mgr Monika Kaczmarek

biologia:

 • mgr Edyta Grabowska.

 

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

przedmioty zawodowe grupy informatycznej:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • inż. Karol Banasik,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Piotr Duda,

 • mgr Jacek Ryś.

przedmioty zawodowe grupy logistycznej:

 • mgr inż. Monika Grabusińska,

 • inż. Dawid Fox.

przedmioty zawodowe grupy ekonomicznej:

 • mgr inż. Marzena Kwiecińska,

 • mgr Justyna Serek

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 

wychowanie fizyczne:

 • mgr Bożena Hozer,

 • mgr Robert Kusztal,

 • mgr Bożena Młodawska.

edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Robert Kusztal.

 

RELIGIA

 

religia:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • ks. mgr Paweł Kaszuba

 

PEDAGOG/BIBLIOTEKA/PIELĘGNIARKA

 

Pedagog szkolny:

 • mgr Dorota Fitas.

 

Nauczyciel – bibliotekarz:

 • mgr Anna Misiowiec.

Pielęgniarka szkolna:

 • mgr Jadwiga Bilska.

 

KSIĘGOWOŚĆ I SEKRETARIAT

 

Główna Księgowa:

 • mgr Jadwiga Niewęgłowska

Samodzielny referent ds. kadrowych i gospodarczych:

 • Katarzyna Nowak

Sekretarz szkoły:

 • Aneta Adamczyk

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Halina Nowak

 • Czesław Pawelec

 

 

 

 

 

Pracownicy szkoły

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie