KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

 

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych   01.09.2020 r.
 • I półrocze  01.09.2020 – 22.12. 2020 r.
 • II półrocze   18.01.2021 – 25.06.2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna   23.12. 2020 – 31.12.2020 r.
 • Ferie zimowe    4.01.2021 – 17.01.2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna  01.04.2021 – 06.04.2021 r.
 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych  30.04.2021 r.
 • Egzamin maturalny   

   - część ustna -  od 7 do 20 maja 2021 r.          –          język polski

                            od 7 do 20 maja 2021 r          –      języki obce nowożytny  

 

 

- część pisemna –

 

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2021 r.

10.05.2021 r.

Matematyka

05.05.2021 r.

11.05.2021 r.

język angielski

06.05.2021 r.

07.05.2020 r.

                                    

* pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021: do 15 września 2020 r

 

Sesja 1: styczeń – luty 2021 r.

            część pisemny: 12 stycznia 2021 r.

            część praktyczna:: model „d”: 11 stycznia 2021r.

etap praktyczny:    model „w”,  „wk”  i „dk” od 13 stycznia do 19 lutego 2021r

 

Sesja 2: czerwiec - lipiec 2021 r.

            część pisemna: 22 czerwca 2021 r.

            część praktyczna:: model „d”: 21 czerwca 2021r.

etap praktyczny:    model „w”,  „wk”  i „dk” od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r.

 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

 

a) spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalny oraz Rad Klasowych Rodziców  16.09.2020

b) półwywiadówki  04.11.2020 r.

                                                       24.03.2021 r.

c) wywiadówki        13.01.2021 r.

 

Spotkania z rodzicami odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca  w godz. 16.00 – 18.00 według odrębnych ustaleń

za wyjątkiem miesięcy, w których organizowane są wywiadówki

i półwywiadówki tj. wrzesień, listopad, styczeń, marzec.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

 

 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • Zakończenie roku szkolnego                                     25.06.2021 r.

 • Ferie letnie                                                                 26.06.2021 – 31.08.2021 r.

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych                                  17.09.2020 r.

 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej                                     13.10.2020 r.

 • Obchody Święta Niepodległości                                           10.11.2020r.

 • Uroczyste pożegnanie absolwentów                                     30.04.2021 r.

 • X Festiwal Nauki i Sportu                                                    maj / czerwiec 2021 r.

 • Uroczystość zakończenia roku szkolnego                           25.06.2021 r.

 

 1. Terminy spotkań z rodzicami: 

 • 15-16 października 2020 r. – czwartek i piątek po Dniu Edukacji Narodowej

 • 2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny

 • 4 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,

 • 5 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki,

 • 6 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego,

 • 7 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

 • 4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele,

 • 22 czerwca 2021 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie