Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Stasica w Stąporkowie to placówka oświatowa,

która trwale wpisała się w dzieje społeczności stąporkowskiej i nie tylko.

 

Szkoła ma ponad 70 letnią historię

i tradycję.  Początki szkoły zawodowej sięgają 1947 roku, kiedy to powstała Szkoła Przemysłowa Zakładów Odlewniczych 

w Wołowie.

 

W 1951 r. placówkę przekształcono

w Zasadniczą Szkołę Zawodową Odlewni Żeliwa Niekłań, której obiekty mieściły się na terenie Odlewni Żeliwa Niekłań

w Stąporkowie. W początkach lat 70 – tych rozpoczęto działania na rzecz utworzenia filli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich, która początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Stąporkowie.

 

W 1972 roku rozpoczęto budowę obiektów szkolnych przy obecnej ulicy Stanisława Staszica.

 

W 1973 r. dzięki wysiłkowi władz lokalnych oddano do użytku nowy budynek szkolny,

a w 1977r. Zespół Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa Niekłań otrzymał imię Stanisława Staszica.

 

Zmiany w systemie oświaty z lat 90 – tych doprowadziły do powstania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica jako zbiorczego zakładu szkolnego obejmującego wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie.

 

Od 1 września 2002r. nowa szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,

w skład którego weszły dotychczasowe szkoły oraz nowe: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane,

4 - letnie Technikum Handlowe i Technikum Ochrony Środowiska.

 

W związku z reformą oświaty w roku 2019 powrócono do poprzedniej nazwy szkoły,

tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  w Stąporkowie.  

 

HISTORIA SZKOŁY

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie