Dotychczas realizowaliśmy trzy projekty ERASMUS +, które nie tylko podniosły kompetencje językowe uczniów, ale pozwoliły nawiązać współpracę ze środowiskiem pracodawców, instytucji odpowiedzialnych za kształt regionalnego rynku pracy, co wpłynęło na wzrost motywacji do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego młodzieży. Dzięki realizacji projektów młodzież uzyskała certyfikaty ECVET i Europass Mobility, których celem jest łatwiejsze uznawanie i rozpoznawanie umiejętności osób w poszczególnych krajach europejskich. Szkoła realizuje  również projekt z programu PO WER.

 

Należy tu wymienić:

  • „Przez mobilność do kariery” – projekt mobilnościowy realizowany przez szkołę w okresie od 01.10.2018 – 31.10.2019r. przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. Uczniowie szkoły (25 osób) kształcący się w kierunkach technik informatyk, technik handlowiec
  • i technik logistyk odbyli zagraniczny staż we Włoszech (Parma) . Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych
  • i językowych młodych osób, zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie praktycznych umiejętności i zwiększenie swojej atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców. Udział w zagranicznej mobilności pozwolił uczniom poznać zasady funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw za granicą, zwiększyć szanse na regionalnym i europejskim rynku pracy.

 

  • „Kreatywni technicy w nowoczesnej Europie”, w okresie od 01.06.2017 – 31.05.2018r. zrealizowano projekt przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. Celem projektu było podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych wśród 20 uczniów kształcących się w kierunkach technik informatyk i technik handlowiec. Uczniowie w ramach projektu odbyli zagraniczny staż we włoskich przedsiębiorstwach w Bolonii. Realizacja zagranicznych staży zawodowych pozwoliła na wzrost wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnych firm za granicą, wzrost umiejętności komunikowania się w języku obcym. Przede wszystkim jednak zwiększyła szanse młodych ludzi na regionalnym i europejskim rynku pracy. Uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć i poznać nowe standardy usług  i produktów, a także podnieść swoje umiejętności interpersonalne, nauczyć się otwartości na nowe wyzwania, zdecydowania w działaniu  i odpowiedzialności za swoje czyny.

 

  • „Mobilni technicy” w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017r. szkoła zrealizowała projekt dofinansowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. 40 uczniów szkoły odbyło praktykę zagraniczną w niemieckich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia uczestników tj. technik logistyk i technik informatyk. Celem projektu było przede wszystkim podniesienie kwalifikacji, rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów oraz wzrost wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw  i zakładów pracy za granicą, zwiększenie szans na regionalnym i europejskim rynku pracy, wzrost umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy potocznej, podniesienie jakości pracy, wzrost kształcenia zawodowego.

 

„W kierunku zawodowego sukcesu” – to projekt mobilnościowy realizowany przez szkołę w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021r. Projekt finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Projekt miał na celu podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 50 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik handlowiec. Realizacja staży nastąpiła w dwóch turach.  I tura staży w greckich przedsiębiorstwach (konkretnie w Rethymno na Krecie) odbyła się na przełomie lutego i marca 2020r. Uczniowie wraz z opiekunami wyjechali na miesięczne praktyki. Ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa na całym świecie, druga tura wyjazdu jest w oczekiwaniu. Realizacja projektu jest podstawą do poprawy umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych. Młodzież, dzięki udziałowi w projekcie miała możliwość podniesienia znajomości kultury greckiej i wartości europejskich.

 

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY

Z KRAJOWYM STOWARZYSZENIEM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 

Wspólnie realizowaliśmy następujące projekty:

 

  • „Moje kompetencje, moja przyszłość” – lata 2019 – 2020. 80 uczniów Technikum brało udział w zajęciach z języka angielskiego, matematyki, kursach: obsługa programu Subiekt GT, AutoCAD, grafiki komputerowej i projektowania witryn www oraz w płatnych stażach zawodowych  u pracodawców. W ramach projektu doposażono także pracownię logistyczno – handlową i informatyczną.

 

  • „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” – lata 2018 – 2019. 20 uczniów Technikum brało udział w zajęciach z języka angielskiego, matematyki, kursach: Gospodarka magazynowa z elementami projektowania i zagospodarowania magazynów, Grafika komputerowa i projektowanie witryn www oraz w płatnych stażach zawodowych u pracodawców. W ramach projektu doposażono także pracownie zawodowe.

 

  • „Nowa jakość kształcenia efektem zatrudnienia” – lata 2017 – 2018. 40 uczniów Technikum brało udział w zajęciach języka angielskiego, matematyki, kursach AutoCAD, kursach sprzedawcy handlowca  z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej, płatnych stażach zawodowych u pracodawców. W ramach projektu doposażono także pracownie zawodowe.

​​​​​​​

  • „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” – lata 2016 – 2018. 20 uczniów szkoły brało udział w zajęciach języka angielskiego, matematyki i przedsiębiorczości, warsztatach zawodowych, płatnych stażach zawodowych u pracodawców. Dla nauczycieli zaangażowanych do realizacji projektu przewidziano udział w organizowanych płatnych praktykach u przedsiębiorców, udział w seminariach tematycznych                      i warsztatach branżowych, kursach zawodowych, warsztatach  z doradztwa zawodowego oraz w wizytach studyjnych dotyczących kształcenia dualnego. Niewątpliwą korzyścią dla szkoły było doposażenie pracowni komputerowej i językowej.

 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie od wielu lat aktywnie uczestniczy

w realizacji projektów krajowych,  i międzynarodowych  finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Szkoła, nawiązuje współpracę  z europejskimi instytucjami, w których uczniowie mogą odbywać staże i praktyki zawodowe, wzbogacać swoje kompetencje, rozwijać umiejętności praktyczne i teoretyczne.

Projekty zrealizowane

Projekty realizowane

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

 

 

 

 

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie