Nasze atuty

Nasza szkoła:

 • ma prawie 70 – letnią tradycję – ukończyło ją ponad 6000 absolwentów,

 • posiada certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, „Szkoła Przedsiębiorczości”,

 • należy do „Salonu Kreatywnych Szkół” w woj. świętokrzyskim,

 • działa we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,

 • realizuje projekty: „Edukacja zawodowa w praktyce”, „Na nartach po zdrowie”, „Mobilni technicy” – w ramach projektu ERASMUS+, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, szczyci się laureatami i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym, a także stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Koneckiego,

 • uzyskuje wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • jest jedną z najlepszych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego według rankingu „Perspektyw” – 6 miejsce wśród techników, a 2 miejsce w województwie pod względem zdawalności matury,

 • współpracuje ze szkołami z całego świata w ramach projektu AIESEC.

 

Nasza szkoła posiada:

 • nowoczesne i estetyczne pracownie przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne,

 • trzy profesjonalne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu: (pracownię sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, multimedialną),

 • bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,

 • salę gimnastyczną z dobrze wyposażoną siłownią,

 • jedyną w powiecie aulę wykładową,

 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

 

Nasza kadra to:

Wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów:

 • egzaminu maturalnego,

 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach,

 • egzaminatorów akademii CISCO.

 

Dla uczniów organizujemy między innymi:

 • bezpłatny kurs narciarski,

 • zajęcia prowadzone przez studentów z różnych krajów w ramach Programu AIESEC,

 • kurs rysunku technicznego,

 • zajęcia taneczne,

 • zajęcia teatralne,

 • kurs na wózki jezdniowe,

 • kurs pomocy przedmedycznej,

 • warsztaty u pracodawców w ramach innowacji pedagogicznych,

 • zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych,

 • wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe,

 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin zawodowy).

 

Zapewniamy:

 • realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi.

 • stypendium Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów,

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie