OTWARCIE EKOPRACOWNI - ZIELONEGO SERCA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w STĄPORKOWIE 
24 listopada 2023
Uroczyste otwarcie naszej nowoczesnej EKOPRACOWNI - ZIELONEGO SERCA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH w STĄPORKOWIE
oraz
VI Powiatowe Sympozjum Naukowe
,,Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,
na które warto poznać odpowiedzi”
Jim Stovall
 
Tradycją naszej szkoły są corocznie organizowane sympozja naukowe. W tym roku, tj. 24.11. odbyło się VI Powiatowe Sympozjum Naukowe pod hasłem ,,Pszczoły – owady niezwykłe”.
Spotkanie poprzedziło uroczyste otwarcie „Ekopracowni – zielonego serca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie”.
Na uroczystość przybyli: pan wicestarosta konecki Wiesław Skowron, burmistrz Stąporkowa – pani Dorota Łukomska, pani Agata Centkowska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich , pani Renata Doniecka - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich , pani Lilla Brożyna – radna powiatu koneckiego, pan Krzysztof Stachera – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, Hanna Rzepka – długoletni dyrektor naszej szkoły.
Po powitaniu, pani dyrektor Anna Misiowiec poprosiła przybyłych gości o symboliczne przecięcie wstęgi do ekopracowni. Następnie pani dyrektor przedstawiła zebranym założenia realizowanego projektu, jego wartość oraz źródło finansowania, którym był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 49 500 zł. Projekt realizowany był w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Następnie przekazała głos pani Edycie Grabowskiej, nauczycielce biologii i chemii w naszej szkole, opiekunce i szkolnej koordynatorce projektu, która przedstawiła zebranym kolejne etapy realizacji projektu, a także omówiła celowość poczynionych w pracowni inwestycji.
Sympozjum naukowe odbyło się na sali gimnastycznej, na które licznie przybyli zaproszeni goście – pani Katarzyna Spera, pani Joanna Bernat, pani Ewa Rupniewska, pani Teresa Pokusa, pani Anna Wojciechowska, pani Marzena Boczek oraz pan Grzegorz Jędrzejczyk – dyrektorzy lokalnych szkół podstawowych wraz z klasami VI, VII i VIII oraz ich wychowawcami. Na sympozjum przybyli również: pani Jolanta Bała – dyrektor WPPDiRw Stąporkowie, pan Sebastian Nowakowski – przedstawiciel Nadleśnictwa Stąporków. Na wydarzenie przybyły także media: TVP3 Kielce oraz TKN24.
Sympozjum poprowadziły uczennice III klasy LO naszej szkoły: Michalina Pardoła i Kinga Kurp. W odpowiedni nastrój uroczystości wprawiły wszystkich zebranych piosenki w wykonaniu: Natalii Boruń i Wojciecha Misiowca.
Następnie uczennice naszej szkoły: Oliwia Korkowska i Dagmara Bednarczyk z klasy III LO zaprezentowały ciekawostki o pszczołach od czasów starożytnych. Jak na sympozjum naukowe przystało, nie zabrakło ciekawych prelekcji oraz warsztatów. Interesujący wykład dotyczący życia pszczół miodnych w pasiece i ich roli w środowisku, przedstawił pan Sławomir Cichy - prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Końskich. W dalszej części spotkania głos zabrał pan Zbigniew Fijewski - wiceprezes zarządu Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, który przedstawił prezentację dotyczącą bartnictwa oraz zapylaczy, a także przybliżył ich rolę w środowisku.
Po prelekcjach odbyły się warsztaty dla uczniów szkół podstawowych gminy Stąporków, które poprowadzili: pan Paweł Bartosiński i pan Robert Kusztal – pszczelarze, którzy podzielili się z uczestnikami praktycznymi informacjami prosto z pasieki. Natomiast pani Edyta Grabowska przeprowadziła zajęcia dotyczące roślin miododajnych w nowo otwartej ekopracowni.
Na koniec sympozjum pani dyrektor Anna Misiowiec podziękowała wszystkim za przybycie, a szczególne podziękowania skierowała do Starostwa Powiatowego w Końskich za wsparcie w realizacji projektu Ekopracownia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz do pani Edyty Grabowskiej koordynatorki projektu i inicjatorki dzisiejszego wydarzenia.
Pani Dyrektor podziękowała również pani Klaudii Kwiecień za przygotowanie dekoracji na Sympozjum oraz uczniom za udział i oprawę techniczną.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE