Regulamin rekrutacji: - pobierz     - otwórz

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie rozpoczyna realizację kolejnego projektu mobilnościowego w ramach przyznanej szkole akredytacji w ramach programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Projekt zakłada udział 13 uczniów kształcących się w kierunkach technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec w miesięcznych stażach zawodowych w Grecji. Termin stażu to: 08.04.2024 – 03.05.2024 (+2 dni podróży). W projekcie wezmą udział także nauczyciele przedmiotów zawodowych (6 osób), którzy wyjadą do Grecji na tygodniowy kurs języka angielskiego na poziomie B2.

 

Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych uczestników. Dla uczniów to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego na rynku europejskim, poznanie zasad i etyki pracy zagranicznych przedsiębiorstw, wzrost umiejętności praktycznych, współpracy w zespole. Uczestnicy projektu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, zwiększą umiejętność językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego. Projekt stwarza możliwość poprawy kompetencji społecznych, organizacyjnych i interpersonalnych, zwiększenia świadomości międzykulturowej, zwieszenia poczucia własnej wartości, usamodzielnienia.

 

Przed wyjazdem do Grecji uczestnicy projektu będą mieli okazję skorzystać ze wsparcia językowego, kulturowego i pedagogicznego, którego celem będzie odpowiednie przygotowanie do udziału w zagranicznej mobilności. Po zakończonej mobilności wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikat Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności.

 

Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 realizowany jest w okresie 01.06.2023 – 31.08.2024 i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE