Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Terminy spotkań 

  • Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych oraz Rad Klasowych Rodziców:  16.09.2020 r.

 

  • Półwywiadówki: 04.11.2020 r. i 24.03.2021 r.

 

  • Wywiadówki: 13.01.2021 r.

 

 

 

Spotkania z rodzicami odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca 
w godz. 16.00 – 18.00 według odrębnych ustaleń za wyjątkiem miesięcy,

w których organizowane są wywiadówki i półwywiadówki tj. wrzesień, listopad, styczeń, marzec.