ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Terminy spotkań 

Terminy spotkań z rodzicami: 

 spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych  oraz Rad Klasowych Rodziców  -  08.09.2021 r. 

 

 półwywiadówki 03.11.2021 r., 30.03.2022 r. 

 

 wywiadówki 12.01.2022 r. 

 

Spotkania z rodzicami odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca  

w godz. 16.00 – 17.30 według odrębnych ustaleń za wyjątkiem miesięcy, w których organizowane są wywiadówki i półwywiadówki tj. wrzesień, listopad, styczeń, marzec.