Terminy spotkań z rodzicami: 

 spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i klas maturalnych  oraz Rad Klasowych Rodziców  -  14.09.2022 r. 

 

 półwywiadówki 16.11.2022 r. , 22.03.2023 r. 

 

 wywiadówki 18.01.2023 r. 

 

Spotkania z rodzicami odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca  

w godz. 16.00 – 17.00 według odrębnych ustaleń za wyjątkiem miesięcy, w których organizowane są wywiadówki i półwywiadówki tj. wrzesień, listopad, styczeń, marzec. 

Terminy spotkań 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE