Szkoła ma ponad 70 letnią historię i tradycję. Początki szkoły zawodowej sięgają 1947 roku, kiedy to powstała Szkoła Przemysłowa Zakładów Odlewniczych w Wołowie. W 1951 r. placówkę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową Odlewni Żeliwa Niekłań, której obiekty mieściły się na terenie Odlewni Żeliwa Niekłań w Stąporkowie. W początkach lat 70 – tych rozpoczęto działania na rzecz utworzenia filli Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich, która początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Stąporkowie. W 1972 roku rozpoczęto budowę obiektów szkolnych przy obecnej ulicy Stanisława Staszica. W 1973 r. dzięki wysiłkowi władz lokalnych oddano do użytku nowy budynek szkolny, a w 1977r. Zespół Szkół Zawodowych Odlewni Żeliwa Niekłań otrzymał imię Stanisława Staszica. Zmiany w systemie oświaty z lat 90 – tych doprowadziły do powstania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica jako zbiorczego zakładu szkolnego obejmującego wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Stąporkowie.

 

Od 1 września 2002r. nowa szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, w skład którego weszły dotychczasowe szkoły oraz nowe: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, 4 - letnie Technikum Handlowe i Technikum Ochrony Środowiska.

 

W związku z reformą oświaty w roku 2019 powrócono do poprzedniej nazwy szkoły,

tj. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

 

Aktualnie, w Technikum uczniowie kształcą się na kierunkach:

  • technik informatyk,

  • technik logistyk,

  • technik handlowiec.

 

W Liceum uczniowie mogą wybrać naukę na poziomie rozszerzonym w następujących grupach:

  • inżynieryjno – techniczna,

  • administracyjno – prawna,

  • psychologiczno – medyczna,

  • humanistyczno – lingwistyczna.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Stasica w Stąporkowie to placówka oświatowa,

która trwale wpisała się w dzieje społeczności stąporkowskiej i nie tylko.

 

 

 

 

HISTORIA SZKOŁY

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE