TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK: 351203

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń sieciowych

- Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

Po III klasie

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Projektowanie stron internetowych

- Projektowanie i administrowanie bazami danych

- Programowanie aplikacji internetowych

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

SPL.01.

- przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,

- monitorowanie poziomu
i stanu zapasów,

- obsługiwanie programów magazynowych,

- prowadzenie dokumentacji magazynowej,

- monitorowanie procesów produkcyjnych
i dystrybucyjnych.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

SPL.04

- planowanie procesów transportowych,

- organizowanie procesów transportowych,

- dokumentowanie procesów transportowych.

 

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

HAN.01.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 - Podstawy handlu. 

 - Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów. 

 - Język obcy zawodowy. 

 - Kompetencje personalne i społeczne.

 

Po III klasie

Prowadzenie działań handlowych 

HAN.02.

-Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- Podstawy handlu. 

- Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu 

- Zarządzanie działaniami handlowymi. 

- Organizacja gospodarki magazynowej. 

- Prowadzenie działań posprzedażowych. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

- Język obcy zawodowy. 

- Organizacja pracy małych zespołów.

W połowie V klasy

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK: 351203

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń sieciowych

- Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

Po III klasie

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Projektowanie stron internetowych

- Projektowanie i administrowanie bazami danych

- Programowanie aplikacji internetowych

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

SPL.01.

- przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,

- monitorowanie poziomu
i stanu zapasów,

- obsługiwanie programów magazynowych,

- prowadzenie dokumentacji magazynowej,

- monitorowanie procesów produkcyjnych
i dystrybucyjnych.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

SPL.04

- planowanie procesów transportowych,

- organizowanie procesów transportowych,

- dokumentowanie procesów transportowych.

 

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

HAN.01.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 - Podstawy handlu. 

 - Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów. 

 - Język obcy zawodowy. 

 - Kompetencje personalne i społeczne.

 

Po III klasie

Prowadzenie działań handlowych 

HAN.02.

-Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- Podstawy handlu. 

- Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu 

- Zarządzanie działaniami handlowymi. 

- Organizacja gospodarki magazynowej. 

- Prowadzenie działań posprzedażowych. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

- Język obcy zawodowy. 

- Organizacja pracy małych zespołów.

W połowie V klasy

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK: 351203

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń sieciowych

- Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

Po III klasie

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Projektowanie stron internetowych

- Projektowanie i administrowanie bazami danych

- Programowanie aplikacji internetowych

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

SPL.01.

- przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,

- monitorowanie poziomu
i stanu zapasów,

- obsługiwanie programów magazynowych,

- prowadzenie dokumentacji magazynowej,

- monitorowanie procesów produkcyjnych
i dystrybucyjnych.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

SPL.04

- planowanie procesów transportowych,

- organizowanie procesów transportowych,

- dokumentowanie procesów transportowych.

 

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

HAN.01.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 - Podstawy handlu. 

 - Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów. 

 - Język obcy zawodowy. 

 - Kompetencje personalne i społeczne.

 

Po III klasie

Prowadzenie działań handlowych 

HAN.02.

-Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- Podstawy handlu. 

- Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu 

- Zarządzanie działaniami handlowymi. 

- Organizacja gospodarki magazynowej. 

- Prowadzenie działań posprzedażowych. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

- Język obcy zawodowy. 

- Organizacja pracy małych zespołów.

W połowie V klasy

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK: 351203

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń sieciowych

- Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

Po III klasie

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

INF.02.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podstawy informatyki

- Projektowanie stron internetowych

- Projektowanie i administrowanie bazami danych

- Programowanie aplikacji internetowych

- Język obcy zawodowy

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

SPL.01.

- przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,

- monitorowanie poziomu
i stanu zapasów,

- obsługiwanie programów magazynowych,

- prowadzenie dokumentacji magazynowej,

- monitorowanie procesów produkcyjnych
i dystrybucyjnych.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

SPL.04

- planowanie procesów transportowych,

- organizowanie procesów transportowych,

- dokumentowanie procesów transportowych.

 

W połowie V  klasy

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

HAN.01.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 - Podstawy handlu. 

 - Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów. 

 - Język obcy zawodowy. 

 - Kompetencje personalne i społeczne.

 

Po III klasie

Prowadzenie działań handlowych 

HAN.02.

-Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- Podstawy handlu. 

- Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu 

- Zarządzanie działaniami handlowymi. 

- Organizacja gospodarki magazynowej. 

- Prowadzenie działań posprzedażowych. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

- Język obcy zawodowy. 

- Organizacja pracy małych zespołów.

W połowie V klasy

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK 351203

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08.

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Administrowanie systemami operacyjnymi

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

Po III klasie

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09.

- Programowanie aplikacji

- Tworzenie i administrowanie bazami danych

- Tworzenie stron i aplikacji internetowych

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

W połowie IV  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

AU.22.

- realizacja procesów magazynowych,

- obsługa magazynów przyprodukcyjnych,

- obsługa magazynów dystrybucji.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

AU.32.

-planowanie i organizowanie procesów transportowych,

- planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych,

- dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

 

W połowie IV  klasy


 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

AU.20.

- Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów.

 

Po III klasie

Prowadzenie działalności handlowej 

AU.25.

-Organizowanie działań reklamowych i marketingowych. 

- Zarządzanie działalnością handlową. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

 

W połowie IV klasy

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK 351203

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08.

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Administrowanie systemami operacyjnymi

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

Po III klasie

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09.

- Programowanie aplikacji

- Tworzenie i administrowanie bazami danych

- Tworzenie stron i aplikacji internetowych

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

W połowie IV  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

AU.22.

- realizacja procesów magazynowych,

- obsługa magazynów przyprodukcyjnych,

- obsługa magazynów dystrybucji.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

AU.32.

-planowanie i organizowanie procesów transportowych,

- planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych,

- dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

 

W połowie IV  klasy


 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

AU.20.

- Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów.

 

Po III klasie

Prowadzenie działalności handlowej 

AU.25.

-Organizowanie działań reklamowych i marketingowych. 

- Zarządzanie działalnością handlową. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

 

W połowie IV klasy

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK 351203

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08.

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Administrowanie systemami operacyjnymi

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

Po III klasie

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09.

- Programowanie aplikacji

- Tworzenie i administrowanie bazami danych

- Tworzenie stron i aplikacji internetowych

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

W połowie IV  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

AU.22.

- realizacja procesów magazynowych,

- obsługa magazynów przyprodukcyjnych,

- obsługa magazynów dystrybucji.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

AU.32.

-planowanie i organizowanie procesów transportowych,

- planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych,

- dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

 

W połowie IV  klasy


 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

AU.20.

- Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów.

 

Po III klasie

Prowadzenie działalności handlowej 

AU.25.

-Organizowanie działań reklamowych i marketingowych. 

- Zarządzanie działalnością handlową. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

 

W połowie IV klasy

 

TECHNIK INFORMATYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK INFORMATYK 351203

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08.

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Wykonanie lokalnej sieci komputerowej

- Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych

- Naprawa urządzeń techniki komputerowej

- Administrowanie systemami operacyjnymi

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

Po III klasie

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

EE.09.

- Programowanie aplikacji

- Tworzenie i administrowanie bazami danych

- Tworzenie stron i aplikacji internetowych

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

- Język obcy ukierunkowany zawodowo

- Kompetencje personalne i społeczne

- Organizacja pracy małych zespołów

 

W połowie IV  klasy

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK LOGISTYK: 333107

Obsługa magazynów

AU.22.

- realizacja procesów magazynowych,

- obsługa magazynów przyprodukcyjnych,

- obsługa magazynów dystrybucji.

 

Po III klasie

Organizacja transportu

AU.32.

-planowanie i organizowanie procesów transportowych,

- planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych,

- dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

 

W połowie IV  klasy


 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Nazwa kwalifikacji

Symbol

Wymagania egzaminacyjne

Przewidywany termin

TECHNIK HANDLOWIEC: 522305

Prowadzenie sprzedaży 

AU.20.

- Organizowanie sprzedaży. 

- Sprzedaż towarów.

 

Po III klasie

Prowadzenie działalności handlowej 

AU.25.

-Organizowanie działań reklamowych i marketingowych. 

- Zarządzanie działalnością handlową. 

- Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

 

W połowie IV klasy

 

Kształcenie według podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r. (uczniowie po podstawówce)

Kształcenie według podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2017 r. ( uczniowie po gimnazjum)

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE