KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

    Organizacja roku szkolnego

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych-  01.09.2022 r.

 • I półrocze- 01.09.2022 – 15.01. 2023 r.

 • II półrocze - 16.01.2022 – 23.06.2023 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2022 – 31.12.2022 r.

 • Ferie zimowe- 23.12.2022 – 31.12.2022 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna- 06.04.2023 – 11.04.2023 r.

 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych- 28.04.2023 r.

 

 • Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2023r.

 • Ferie letnie- 24.06.2023 – 31.08.2023 r.

 

 

 • Egzamin maturalny   

      - część pisemna –

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2023 r.

17.05.2023 r.

język angielski

05.05.2023 r.

09.05.2023 r.

Matematyka

08.05.2023 r.

12.05.2023 r.

 * pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

 

a)formuła 2019

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – styczeń 2023:  do 15 września 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec 2023:  do 7 lutego 2023 r.

 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

INF.02 

10 stycznia 2023r. 

21 stycznia 2023r. 

INF.03

10 stycznia 2023r. 

19 stycznia 2023r.

SPL.04

10 stycznia 2023r. 

9 stycznia 2023r.

SPL.01 

 

9 stycznia 2023r. 

AU.32

 

9 stycznia 2023r.

 

b)formuła 2019 

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 do 7 lutego 2022r. 

 

Klasa 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych -14.09.2022 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej-13.10.2022 r.

Obchody Święta Niepodległości - 10.11.2022r.

Praktyka zawodowa kl. IV - 24.09.2022 - 22.10.2022

Praktyka zawodowa kl. II i III technikum - marzec 2023r.

Klasowe uroczystości wigilijne- 22.12.2022 r.

Studniówka - 21.01.2023r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów  - 28.04.2023 r.

Ekonomiczne Sympozjum Naukowe- kwiecień 2023r.

Festiwal Nauki i Sportu  - maj / czerwiec 2023 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego -23.06.2023 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

 • 31 października 2022 r. – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych 

 • 4 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,  

 • 5 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego,  

 • 8 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki, 

 • 9 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, 

 • 2-7 czerwca 2023 r. –(jeden dzień w dniach 2-7) część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

 • 9 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele, 

 

Jeden dzień w rezerwie do wykorzystania przez dyrektora szkoły w razie nagłych nadzwyczajnych sytuacji. 

    Organizacja roku szkolnego

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych-  01.09.2022 r.

 • I półrocze- 01.09.2022 – 15.01. 2023 r.

 • II półrocze - 16.01.2022 – 23.06.2023 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2022 – 31.12.2022 r.

 • Ferie zimowe- 23.12.2022 – 31.12.2022 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna- 06.04.2023 – 11.04.2023 r.

 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych- 28.04.2023 r.

 • Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2023r.

 • Ferie letnie- 24.06.2023 – 31.08.2023 r.

 

 

 • Egzamin maturalny   

       - część pisemna –

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2023 r.

17.05.2023 r.

język angielski

05.05.2023 r.

09.05.2023 r.

matematyka

08.05.2023 r.

12.05.2023 r.

 * pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

a) formuła 2019

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – styczeń 2023:  do 15 września 2022 r.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec 2023:  do 7 lutego 2023 r.

 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

INF.02

10 stycznia 2023r. 

21 stycznia 2023r. 

INF.03

10 stycznia 2023r. 

 19 stycznia 2023r.

SPL.04

10 stycznia 2023r. 

9 stycznia 2023r.

SPL.01

 

 9 stycznia 2023r.

AU.32

 

9 stycznia 2023r.

 

a) formuła 2019

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2023:  do 7 lutego 2023 r.

 

    

Klasa 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych -14.09.2022 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej-13.10.2022 r.

Obchody Święta Niepodległości - 10.11.2022r.

Praktyka zawodowa kl. IV - 24.09.2022 - 22.10.2022

Praktyka zawodowa kl. II i III technikum - marzec 2023r.

Klasowe uroczystości wigilijne- 22.12.2022 r.

Studniówka - 21.01.2023r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów  - 28.04.2023 r.

Ekonomiczne Sympozjum Naukowe- kwiecień 2023r.

Festiwal Nauki i Sportu  - maj / czerwiec 2023 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego -23.06.2023 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

 

 • 31 października 2022 r. – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych 

 • 4 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,  

 • 5 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego,  

 • 8 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki, 

 • 9 maja 2023 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, 

 • 2-7 czerwca 2023 r. –(jeden dzień w dniach 2-7) część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

 • 9 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele, 

 

Jeden dzień w rezerwie do wykorzystania przez dyrektora szkoły w razie nagłych nadzwyczajnych sytuacji. 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE