Pliki do pobrania

  • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH -otwórz      -pobierz

  • Zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie swoich danych osobowych -otwórz      -pobierz

  •  Zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku -otwórz      -pobierz

  • Zgoda pełnoletniego ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie na przetwarzanie swoich danych osobowych -otwórz      -pobierz

  • Zgoda pełnoletniego ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie na przetwarzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku -otwórz      -pobierz

  • Zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka -otwórz      -pobierz

  • Zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka -otwórz      -pobierz

  • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO -otwórz      -pobierz

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE