• Szkoła ma 70 – letnią tradycję – ukończyło ją ponad 6000 absolwentów,

 • posiadamy certyfikaty: „Inspirator Kariery 2020”, „Szkoła z Klasa˛”, ”Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Łowców Talentów”, „Szkoła młodych patriotów”, „Szkoła
  dla Niepodległej”, „Szkoła promująca zdrowie”,

 • należymy do „Salonu Kreatywnych Szkół” w woj. świętokrzyskim,

 • realizujemy projekty z programu UE Erasmus+, PO WER, ze środków EFS z RPO woj. świętokrzyskiego,

         Aktualnie uczestniczymy w projekcie mobilnościowym z partnerem  z  Grecji:
         „W kierunku zawodowego sukcesu”.

 • uczniowie technikum realizują praktyki zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców (dotychczas młodzież była w Lipsku w Niemczech, w Bolonii i w Parmie we Włoszech,
  w Rethymno Kreta/Grecja),

 • uczniowie technikum odbywają płatne staże u lokalnych przedsiębiorców,

 • jesteśmy jedną z najlepszych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego według rankingu „Perspektyw” – 8 miejsce wśród techników, posiadamy brązową tarczę – znak jakości szkoły,

 • uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • Szkoła szczyci się stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz laureatami                  
  i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

 • działamy we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
  w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

 

Posiadamy:

 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne,

 • cztery profesjonalne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

 • pracownie językowe,

 • bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,

 • salę gimnastyczną z dobrze wyposażoną siłownią,

 • aulę wykładową,

 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

 

Nasza kadra to:

 • Wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów: egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, egzaminatorów akademii CISCO.

 

Dla uczniów organizujemy między innymi:

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia taneczne,

 • bezpłatny kurs narciarski realizowany w ramach projektu,

 • kurs pomocy przedmedycznej,

 • zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych,

 • wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe,

 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
  (matura, egzamin zawodowy).

 

Zapewniamy:

 • zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych,

 • realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi,

 • stypendium „Na Dobry Start” dla najlepszych uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

 • Szkoła ma 70 – letnią tradycję – ukończyło ją ponad 6000 absolwentów,

 • posiadamy certyfikaty: „Inspirator Kariery 2020”, „Szkoła z Klasa˛”, ”Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Łowców Talentów”, „Szkoła młodych patriotów”, „Szkoła
  dla Niepodległej”, „Szkoła promująca zdrowie”,

 • należymy do „Salonu Kreatywnych Szkół” w woj. świętokrzyskim,

 • realizujemy projekty z programu UE Erasmus+, PO WER, ze środków EFS z RPO woj. świętokrzyskiego,

          Aktualnie uczestniczymy w projekcie mobilnościowym z partnerem            z  Grecji:  „W kierunku zawodowego sukcesu”.

 • uczniowie technikum realizują praktyki zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców (dotychczas młodzież była w Lipsku w Niemczech, w Bolonii i w Parmie we Włoszech,
  w Rethymno Kreta/Grecja),

 • uczniowie technikum odbywają płatne staże u lokalnych przedsiębiorców,

 • jesteśmy jedną z najlepszych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego według rankingu „Perspektyw” – 8 miejsce wśród techników, posiadamy brązową tarczę – znak jakości szkoły,

 • uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • Szkoła szczyci się stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz laureatami                  
  i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

 • działamy we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
  w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

 

Posiadamy:

 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne,

 • cztery profesjonalne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

 • pracownie językowe,

 • bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,

 • salę gimnastyczną z dobrze wyposażoną siłownią,

 • aulę wykładową,

 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

 

Nasza kadra to:

 • Wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów: egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, egzaminatorów akademii CISCO.

 

Dla uczniów organizujemy między innymi:

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia taneczne,

 • bezpłatny kurs narciarski realizowany w ramach projektu,

 • kurs pomocy przedmedycznej,

 • zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych,

 • wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe,

 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
  (matura, egzamin zawodowy).

 

Zapewniamy:

 • zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych,

 • realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi,

 • stypendium „Na Dobry Start” dla najlepszych uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

 • Szkoła ma 70 – letnią tradycję – ukończyło ją ponad 6000 absolwentów,

 • posiadamy certyfikaty: „Inspirator Kariery 2020”, „Szkoła z Klasa˛”, ”Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Łowców Talentów”, „Szkoła młodych patriotów”, „Szkoła
  dla Niepodległej”, „Szkoła promująca zdrowie”,

 • należymy do „Salonu Kreatywnych Szkół” w woj. świętokrzyskim,

 • realizujemy projekty z programu UE Erasmus+, PO WER, ze środków EFS z RPO woj. świętokrzyskiego,

          Aktualnie uczestniczymy w projekcie                        mobilnościowym z partnerem  z  Grecji:
           „W kierunku zawodowego sukcesu”.

 • uczniowie technikum realizują praktyki zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców (dotychczas młodzież była w Lipsku w Niemczech, w Bolonii i w Parmie we Włoszech,
  w Rethymno Kreta/Grecja),

 • uczniowie technikum odbywają płatne staże u lokalnych przedsiębiorców,

 • jesteśmy jedną z najlepszych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego według rankingu „Perspektyw” – 8 miejsce wśród techników, posiadamy brązową tarczę – znak jakości szkoły,

 • uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • Szkoła szczyci się stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz laureatami                  
  i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

 • działamy we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
  w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

 

Posiadamy:

 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne,

 • cztery profesjonalne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

 • pracownie językowe,

 • bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,

 • salę gimnastyczną z dobrze wyposażoną siłownią,

 • aulę wykładową,

 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

 

Nasza kadra to:

 • Wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów: egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, egzaminatorów akademii CISCO.

 

Dla uczniów organizujemy między innymi:

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia taneczne,

 • bezpłatny kurs narciarski realizowany w ramach projektu,

 • kurs pomocy przedmedycznej,

 • zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych,

 • wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe,

 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
  (matura, egzamin zawodowy).

 

Zapewniamy:

 • zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych,

 • realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi,

 • stypendium „Na Dobry Start” dla najlepszych uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

 • Szkoła ma 70 – letnią tradycję – ukończyło ją ponad 6000 absolwentów,

 • posiadamy certyfikaty: „Inspirator Kariery 2020”, „Szkoła z Klasa˛”, ”Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła Łowców Talentów”, „Szkoła młodych patriotów”, „Szkoła
  dla Niepodległej”, „Szkoła promująca zdrowie”,

 • należymy do „Salonu Kreatywnych Szkół” w woj. świętokrzyskim,

 • realizujemy projekty z programu UE Erasmus+, PO WER, ze środków EFS z RPO woj. świętokrzyskiego,

     Aktualnie uczestniczymy w projekcie mobilnościowym z partnerem  z  Grecji:
     „W kierunku zawodowego sukcesu”.

 • uczniowie technikum realizują praktyki zawodowe u zagranicznych przedsiębiorców (dotychczas młodzież była w Lipsku w Niemczech, w Bolonii i w Parmie we Włoszech,
  w Rethymno Kreta/Grecja),

 • uczniowie technikum odbywają płatne staże u lokalnych przedsiębiorców,

 • jesteśmy jedną z najlepszych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego według rankingu „Perspektyw” – 8 miejsce wśród techników, posiadamy brązową tarczę – znak jakości szkoły,

 • uzyskujemy wysokie wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • Szkoła szczyci się stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz laureatami                  
  i finalistami konkursów, zawodów i olimpiad  na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

 • działamy we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
  w Kielcach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

 

Posiadamy:

 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne,

 • cztery profesjonalne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

 • pracownie językowe,

 • bibliotekę z Multimedialnym Centrum Informacyjnym,

 • salę gimnastyczną z dobrze wyposażoną siłownią,

 • aulę wykładową,

 • nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe.

 

Nasza kadra to:

 • Wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami egzaminatorów: egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach, egzaminatorów akademii CISCO.

 

Dla uczniów organizujemy między innymi:

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia taneczne,

 • bezpłatny kurs narciarski realizowany w ramach projektu,

 • kurs pomocy przedmedycznej,

 • zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych,

 • wycieczki międzynarodowe, krajoznawcze, przedmiotowe,

 • bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
  (matura, egzamin zawodowy).

 

Zapewniamy:

 • zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych,

 • realizację indywidualnych programów nauczania z uczniami zdolnymi,

 • stypendium „Na Dobry Start” dla najlepszych uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

 

Nasze atuty

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE