ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Samorząd Uczniowski

IZABELA SIDOR II b LO – przewodnicząca szkoły

MATEUSZ GRABOWSKI II a LO – zastępca przewodniczącej

 

Członkowie:

Miłosz Dobrowolski III T,

Kacper Maślak II Tb

Konrad Połeć I T

Jakub Lisowski III T,

Julia Stąpór I a LO

Katarzyna Kucharska II Ta

Oliwia Książek II B LO

Łukasz Zbróg III T

 

Opiekunki SU:

mgr Anna Misiowiec

mgr Bożena Młodawska

Razem mamy wielką moc! 
Wspólnie robimy wiele dobrego;
 uczymy się demokracji, realizujemy swoje pomysły, 
projekty i pracujemy w grupach. 
Każdy z nas jest kreatywny, ma wielki potencjał, różnorodne zdolności, 
talenty i zainteresowania.