Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Stypendyści premiera w roku 2020/2021

Amelia Tomasik II Ta
Mateusz Grabowski II a LO
Karol Kurp III LO
Dawid Mróz IV T