1.  STATUT 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie  z dnia 31 sierpnia 2020 r. OTWÓRZ    -POBIERZ

  2. STATUT 5-letniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. - OTWÓRZ    -POBIERZ

  3. STATUT Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie z dnia 29 listopada 2019 r. - OTWÓRZ    -POBIERZ

  4. STATUT Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie stan prawny na dzień 1 września 2019 r. - OTWÓRZ    -POBIERZ

Dokumenty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE