ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

 

SKŁAD CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

(rok szkolny 2020/2021)

 

Dorota Pawińska  (przewodnicząca)               

   rodzic Jakuba Pawińskiego ucznia klasy 3a Technikum (technik informatyk)

 

Renata Migałka (zastępca przewodniczącego)

   rodzic Stanisława Migałki ucznia klasy 2 Technikum (technik informatyk)

 

Aneta Kawecka (skarbnik)

   rodzic Igora Kaweckiego ucznia klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego

 

Aneta Młodawska (sekretarz)

  rodzic Anny Młodawskiej uczennicy klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego