Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

 

SKŁAD CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

(rok szkolny 2020/2021)

 

Dorota Pawińska  (przewodnicząca)               

   rodzic Jakuba Pawińskiego ucznia klasy 2a Technikum (technik informatyk)

 

Renata Migałka (zastępca przewodniczącego)

   rodzic Igora Migałki ucznia klasy 4 Technikum (technik informatyk)

 

Aneta Kawecka (skarbnik)

   rodzic Igora Kaweckiego ucznia klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego

 

Aneta Młodawska (sekretarz)

  rodzic Anny Młodawskiej uczennicy klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego