Dokumenty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica w Stąporkowie dotycząca zdalnego nauczania:

 

 

 

 1. Regulamin funkcjonowania ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 w związku z epidemią koronawirusa (COVID – 19) w Polsce i na Świecie    -otwórz      -pobierz

 2. Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie z dnia 16.10.2020 r.
  w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia lekcji online w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie -otwórz  -pobierz

 3. Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie z dnia 16.10.2020 r.
  w sprawie organizacji  nauki zdalnej i  hybrydowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie -otwórz     -pobierz

 4. Zarządzenie Nr 17/2020 -Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie z dnia 23.10.2020 r.
  w sprawie rozliczania frekwencji na zajęciach lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie -otwórz    -pobierz

 5. Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie pandemii -otwórz     -pobierz

   

 


 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE