Regulamin rekrutacji: - pobierz     - otwórz

Karta zgłoszenia opiekuna: - pobierz     - otwórz

Karta zgłoszenia ucznia: - pobierz     - otwórz

 Działań w ramach mobilności międzynarodowej

pt. „Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii” w ramach programu Erasmus +

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE