Dyrektor Szkoły: mgr Anna Misiowiec

Wicedyrektor Szkoły:  inż. Karol Banasik

 

NAUCZYCIELE WEDŁUG ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH:

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

 

 język polski:

 • mgr Dorota Kosierkiewicz,

 • mgr Marzena Maleszak,

 • mgr Katarzyna Rupniewska.

 historia, historia  i  społeczeństwo,

 wiedza   o społeczeństwie:

 • mgr Dariusz Młodawski,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 

historia i teraźniejszość: 

 • mgr Dariusz Młodawski

 język angielski:

 • mgr Małgorzata Hampel, 

 • mgr Katarzyna Dworzyńska,

 • mgr Paweł Ferens,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 język rosyjski:

 • mgr Bożena Młodawska.

 język niemiecki:

 • mgr Renata Lisowska.

 język włoski

 • mgr Beata Zasempa.

 • mgr Mariola Stepień

 

 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

 

 matematyka:

 • mgr Klaudia Kwiecień,

 • mgr Magdalena Gołacka,

 • mgr Krystyna Zawadzka.

 fizyka:

 • mgr Jarosław Kowalczyk

 geografia:

 • mgr Hanna Rzepka,

 • mgr Jacek Ryś

 chemia:

 • mgr Edyta Grabowska

 • mgr Monika Kaczmarek

 biologia:

 • mgr Edyta Grabowska.

 

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

 przedmioty   zawodowe   grupy   informatycznej:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • inż. Karol Banasik,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Jacek Ryś.

 • mgr Michał Szceśniak

przedmioty   zawodowe   grupy   logistycznej:

 • mgr inż. Monika Grabusińska,

 przedmioty   zawodowe   grupy   ekonomicznej:

 • mgr inż. Marzena Kwiecińska,

 • mgr Justyna Serek

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 

 wychowanie   fizyczne:

 • mgr Robert Kusztal,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Sławomir Jedynak,

 • mgr Rafał Kularski

 edukacja dla   bezpieczeństwa:

 • mgr Maria Wiśniewska

 

RELIGIA

 

 religia:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • ks. dr Łukasz Białas

 

PEDAGOG/BIBLIOTEKA/PIELĘGNIARKA

 

 Pedagog  specjalny:

 • mgr Dorota Fitas.

Psycholog szkolny: 

 • Małgorzata Kosmala

 

 Nauczyciel –   bibliotekarz:

 • mgr Anna Misiowiec,

 • mgr Dorota Kosierkiewicz

 Pielęgniarka   szkolna:

 • mgr Jadwiga Bilska.

 

KSIĘGOWOŚĆ I SEKRETARIAT

 

 Główna   Księgowa:

 • mgr Jadwiga Niewęgłowska

 Samodzielny   referent ds.   kadrowych i   gospodarczych:

 • Katarzyna Nowak

 Sekretarz   szkoły:

 • Aneta Adamczyk

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Zofia Młynarczyk,

 • Agata Domagała,

 • Anna Foks,

 • Czesław Pawelec.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły: mgr Hanna Rzepka

Wicedyrektor Szkoły:  inż. Karol Banasik

 

NAUCZYCIELE WEDŁUG ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH:

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

 

 język polski:

 • mgr Dorota Kosierkiewicz,

 • mgr Marzena Maleszak,

 • mgr Katarzyna Rupniewska.

 historia, historia  i  społeczeństwo,

 wiedza   o społeczeństwie:

 • mgr Dariusz Młodawski,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 

historia i teraźniejszość: 

 • mgr Dariusz Młodawski

 język angielski:

 • mgr Małgorzata Hampel, 

 • mgr Katarzyna Dworzyńska,

 • mgr Paweł Ferens,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 język rosyjski:

 • mgr Bożena Młodawska.

 język niemiecki:

 • mgr Renata Lisowska.

 język włoski

 • mgr Beata Zasempa.

 

 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

 

 matematyka:

 • mgr Klaudia Kwiecień,

 • mgr Magdalena Gołacka,

 • mgr Krystyna Zawadzka.

 fizyka:

 • mgr Jarosław Kowalczyk

 geografia:

 • mgr Hanna Rzepka,

 • mgr Jacek Ryś

 chemia:

 • mgr Edyta Grabowska

 • mgr Monika Kaczmarek

 biologia:

 • mgr Edyta Grabowska.

 

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

 przedmioty   zawodowe   grupy   informatycznej:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • inż. Karol Banasik,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Piotr Duda,

 • mgr Jacek Ryś

 • mgr Michał Sześniak

 przedmioty   zawodowe   grupy   logistycznej:

 • mgr inż. Monika Grabusińska,

 przedmioty   zawodowe   grupy   ekonomicznej:

 • mgr inż. Marzena Kwiecińska,

 • mgr Justyna Serek

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 

 wychowanie   fizyczne:

 • mgr Robert Kusztal,

 • mgr Bożena Młodawska

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień

 edukacja dla   bezpieczeństwa:

 • mgr Robert Kusztal.

 

RELIGIA

 

 religia:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • ks. dr Łukasz Białas

 

PEDAGOG/BIBLIOTEKA/PIELĘGNIARKA

 

 Pedagog, Pedagog specjalny:

 • mgr Dorota Fitas.

Psycholog szkolny: 

 • Małgorzata Kosmala

 

 Nauczyciel –   bibliotekarz:

 • mgr Anna Misiowiec.

 Pielęgniarka   szkolna:

 • mgr Jadwiga Bilska.

 

KSIĘGOWOŚĆ I SEKRETARIAT

 

 Główna   Księgowa:

 • mgr Jadwiga Niewęgłowska

 Samodzielny   referent ds.   kadrowych i   gospodarczych:

 • Katarzyna Nowak

 Sekretarz   szkoły:

 • Aneta Adamczyk

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Zofia Młynarczyk,

 • Agata Domagała,

 • Anna Foks,

 • Czesław Pawelec.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły: mgr Hanna Rzepka

Wicedyrektor Szkoły:  inż. Karol Banasik

 

NAUCZYCIELE WEDŁUG ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH:

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

 

 język polski:

 • mgr Dorota Kosierkiewicz,

 • mgr Marzena Maleszak,

 • mgr Katarzyna Rupniewska.

 historia, historia  i  społeczeństwo,

 wiedza   o społeczeństwie:

 • mgr Dariusz Młodawski,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 język angielski:

 • mgr Małgorzata Hampel, 

 • mgr Katarzyna Dworzyńska,

 • mgr Paweł Ferens,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 język rosyjski:

 • mgr Bożena Młodawska.

 język niemiecki:

 • mgr Renata Lisowska.

 język włoski

 • mgr Beata Zasempa.

 

 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

 

 matematyka:

 • mgr Klaudia Kwiecień,

 • mgr Magdalena Gołacka,

 • mgr Krystyna Zawadzka.

 fizyka:

 • mgr Jarosław Kowalczyk

 geografia:

 • mgr Hanna Rzepka,

 • mgr Jacek Ryś

 chemia:

 • mgr Edyta Grabowska

 • mgr Monika Kaczmarek

 • mgr Dorota Fornal

 biologia:

 • mgr Edyta Grabowska.

 

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

 przedmioty   zawodowe   grupy   informatycznej:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • inż. Karol Banasik,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Piotr Duda,

 • mgr Jacek Ryś

 • mgr inż. Paweł Komisarczyk

 przedmioty   zawodowe   grupy   logistycznej:

 • mgr inż. Monika Grabusińska,

 • mgr Bogumiła Borek

 przedmioty   zawodowe   grupy   ekonomicznej:

 • mgr inż. Marzena Kwiecińska,

 • mgr Justyna Serek

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 

 wychowanie   fizyczne:

 • mgr Robert Kusztal,

 • mgr Bożena Młodawska

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień

 edukacja dla   bezpieczeństwa:

 • mgr Robert Kusztal.

 

RELIGIA

 

 religia:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • ks. mgr Paweł Kaszuba

 

PEDAGOG/BIBLIOTEKA/PIELĘGNIARKA

 

 Pedagog   szkolny:

 • mgr Dorota Fitas.

 

 Nauczyciel –   bibliotekarz:

 • mgr Anna Misiowiec.

 Pielęgniarka   szkolna:

 • mgr Jadwiga Bilska.

 

KSIĘGOWOŚĆ I SEKRETARIAT

 

 Główna   Księgowa:

 • mgr Jadwiga Niewęgłowska

 Samodzielny   referent ds.   kadrowych i   gospodarczych:

 • Katarzyna Nowak

 Sekretarz   szkoły:

 • Aneta Adamczyk

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Barbara Celejewska,

 • Zofia Młynarczyk,

 • Anna Foks,

 • Czesław Pawelec.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły: mgr Anna Misiowiec

Wicedyrektor Szkoły:  inż. Karol Banasik

 

NAUCZYCIELE WEDŁUG ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH:

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

 

 język polski:

 • mgr Dorota Kosierkiewicz,

 • mgr Marzena Maleszak,

 • mgr Katarzyna Rupniewska.

 historia, historia  i  społeczeństwo,

 wiedza   o społeczeństwie:

 • mgr Dariusz Młodawski,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 

historia i teraźniejszość:

 • mgr Dariusz Młodawski

 język angielski:

 • mgr Małgorzata Hampel, 

 • mgr Katarzyna Dworzyńska,

 • mgr Paweł Ferens,

 • mgr Karolina Ścisłowicz-Pluta.

 język rosyjski:

 • mgr Bożena Młodawska.

 język niemiecki:

 • mgr Renata Lisowska.

 język włoski

 • mgr Beata Zasempa,

 • mgr Mariola Stępień.

 

 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH

 

 matematyka:

 • mgr Magdalena Gołacka,
 • mgr Klaudia Kwiecień,

 • mgr Krystyna Zawadzka.

 fizyka:

 • mgr Jarosław Kowalczyk

 geografia:

 • mgr Hanna Rzepka,

 • mgr Jacek Ryś

 chemia:

 • mgr Edyta Grabowska

 • mgr Monika Kaczmarek

 biologia:

 • mgr Edyta Grabowska

 

 

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

 przedmioty   zawodowe   grupy   informatycznej:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • inż. Karol Banasik,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Jacek Ryś,

 • mgr Michał Sześniak

 przedmioty   zawodowe   grupy   logistycznej:

 • mgr inż. Monika Grabusińska,

 przedmioty   zawodowe   grupy   ekonomicznej:

 • mgr inż. Marzena Kwiecińska,

 • mgr Justyna Serek

 

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 

 wychowanie   fizyczne:

 • mgr Robert Kusztal,

 • mgr inż. Łukasz Kwiecień,

 • mgr Sławomir Jedynak, 

 • mgr Rafał Kularski. 

 edukacja dla   bezpieczeństwa:

 • mgr Maria Wiśniewska

 

RELIGIA

 

 religia:

 • mgr Jadwiga Duda,

 • ks. dr Łukasz Białas

 

PEDAGOG/BIBLIOTEKA/PIELĘGNIARKA

 

 Pedagog,   Pedagog specjalny:

 • mgr Dorota Fitas,

Psycholog szkolny: 

 • Małgorzata Kosmala

 

 Nauczyciel –   bibliotekarz:

 • mgr Anna Misiowiec

 • mgr Dorota Kosierkiewicz

 Pielęgniarka   szkolna:

 • mgr Jadwiga Bilska

 

KSIĘGOWOŚĆ I SEKRETARIAT

 

 Główna   Księgowa:

 • mgr Jadwiga Niewęgłowska

 Samodzielny   referent ds.   kadrowych i   gospodarczych:

 • mgr Katarzyna Nowak

 Sekretarz   szkoły:

 • Aneta Adamczyk

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Zofia Młynarczyk,

 • Agata Domagała,

 • Anna Foks,

 • Czesław Pawelec.

 

 

 

 

 

Pracownicy szkoły

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE