UROCZYSTE WRĘCZENIE EUROPASÓW I CERTYFIKATÓW
29 listopada 2022
UROCZYSTE WRĘCZENIE EUROPASÓW i CERTYFIKATÓW
dla uczniów naszej szkoły
W poniedziałek 28 listopada 2022 roku, w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu w ramach akredytacji Erasmus +.
W poprzednich latach uczniowie odbywali praktyki w takich miejscach jak : Lipsko w Niemczech, Parma i Bolonia we Włoszech, Rethymno w Grecji na Krecie.
W tym roku znów wyruszyliśmy na Kretę do miasta Rethymno na 6 edycję programu Erasmus+, aby poprzez miesięczne praktyki zawodowe, podnieść kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności zawodowych, językowych oraz rozwoju osobistego i społecznego wśród 23 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk (17) i technik logistyk (6).
Warto przypomnieć, że był to projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie w ramach programu Erasmus +, finansowany przez Unię Europejską w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Program miał na celu podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 23 uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik logistyk i technik informatyk. Uczniowie realizowali mobilność od 24 września do 22 października 2022 roku.
Opiekunami podczas praktyk byli pan Karol Banasik, pan Paweł Ferens, pani Hanna Rzepka i pani Katarzyna Dworzyńska.
W konferencji podsumowującej projekt, udział wzięli: pan Krzysztof Stachera – naczelnik wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich, Pani Hanna Rzepka – dyrektor szkoły, Pan Karol Banasik – wicedyrektor szkoły i koordynator projektu, a także nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele rodziców. Program konferencji przygotowali nauczyciele pani Katarzyna Dworzyńska i pan Paweł Ferens - nauczyciele języka angielskiego, wraz z uczniami.
Konferencja rozpoczęła się od tańca i muzyki Grek Zorba, wydarzenie to poprowadzili Amelia Tomasik i Kamil Dobrowolski (uczniowie klasy 4 Ta).
W trakcie konferencji obejrzeliśmy prezentację multimedialną, która przedstawiała przebieg przygotowań do mobilności uczniów, praktyk zawodowych w Grecji, a także czas spędzany przez uczniów po godzinach praktyk. Prezentację multimedialną przygotowaną przez Bartłomieja Trudnosa i Kamila Dybskiego (kl.4Tb) przedstawili Dominika Górecka i Kamil Dybski. Dowiedzieliśmy się również, co o wyjeździe na praktyki w ramach programu Erasmus, mówili sami uczniowie i opiekunowie praktyk. Na koniec przedstawiono film przygotowany przez Oktawiana Szymczyka z pobytu na Krecie.
Na koniec konferencji młodzież otrzymała Certyfikaty i Europasy z rąk pani Hanny Rzepki, pana Karola Banasika, pana Krzysztofa Stachery.
Certyfikat Europass potwierdza zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas mobilności, które są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Starania związane z projektem docenił pan Krzysztof Stachera – który pogratulował Pani Dyrektor, rekordowej ilości projektów realizowanych przez szkołę. Warto podkreślić, iż jesteśmy liderem w powiecie koneckim w ilości zrealizowanych programów europejskich.
W ramach akredytacji Erasmus + przyznanej przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na lata 2021-2027, uczniowie technikum będą mieli możliwość realizowania projektu mobilnościowego, dzięki któremu odbędą praktyki we Włoszech w Bolonii. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus +. Dla naszej szkoły, oprócz dofinansowania zmieni się także sposób opracowywania wniosków, co niewątpliwie ułatwi drogę do przyznania i realizacji następnych projektów.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE