XXXI SYMPOZJUM SZKÓŁ STASZICOWSKICH
12 października 2022
·
 
XXXI SYMPOZJUM SZKÓŁ STASZICOWSKICH
💠 🔷 💠 🔷 💠 🔷 💠 🔷 💠 🔷 💠 🔷 💠 🔷 💠
🔷W dniach 5-7 października 2022 r. odbyło się XXXI Sympozjum Szkół Staszicowskich. Stowarzyszenie skupia szkoły ponadpodstawowe z całej Polski, noszące imię Stanisława Staszica.
💠Na spotkaniu nie zabrakło gospodarzy tego miejsca- powiat konecki reprezentowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
🔷Na tegoroczne spotkanie wybrano Sielpię- miejscowość związaną ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym.
💠Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem szkół z całej Polski. W bieżącym roku spotkanie ma charakter hybrydowy. W spotkaniu inaugurującym pięcioletni projekt „Pod znakiem Staszica” wzięły udział szkoły ponadpodstawowe, noszące imię Stanisława Staszica z całej Polski. W Sielpi spotkały się szkoły z: Białej Podlaskiej, Gąbina, Grybowa, Kościelca, Kutna, Opoczna, Opola, Radomska, Stąporkowa i ze Zgierza. Równolegle w formie online w działania projektowe włączyły się szkoły z: Białegostoku, Nowego Targu, Poznania, Piły, Nowego Tomyśla, Płońska i Słupska.
💠Podczas pierwszego dnia szkoły staszicowskie wzięły udział w grze terenowej „Śladami Stanisława Staszica’. Celem zadania było zapoznanie uczniów z miejscami regionu, które są dowodem na aktywność Patrona w regionie. Ważnym elementem gry były zadania- młodzież miała wykonać mem ze Staszicem w roli głównej, przeprowadzić wywiad z Patronem, wykonać krzyżówkę oraz wysłuchać podcastu „Krew i żelazo”, emitowanego przez Radio Kielce, którego akcja osadzona jest w XIX-wiecznym Maleńcu. Grę terenową przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie pod kierunkiem nauczycielki, Karoliny Ścisłowicz-Pluty. Podsumowaniem pierwszego dnia spotkania była prezentacja szkół, zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Staszicowskich.
💠 💠Drugi dzień również obfitował w wydarzenia. Przy użyciu narzędzia jakim jest Kahoot dla młodzieży zorganizowano quiz wiedzy o Patronie i jego czasach. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyły uczennice z Radomska. Kulminacyjnym punktem Sympozjum było spotkanie jubileuszowe 35-lecia Towarzystwa Szkół Staszicowskich. W jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście-przedstawiciele władz powiatowych: starosta pan Grzegorz Piec, wicestarosta pan Wiesław Skowron, naczelnik wydziału edukacji pan Krzysztof Stachera oraz naczelnik wydziału promocji pan Marian Wikiera. Podczas spotkania pani prezes Beata Baszczyńska-Misztal odczytała list od założyciela Towarzystwa, pana Bronisława Burego. Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, przygotowany przez panią Katarzynę Rupniewską. Po oficjalnej części uczestniczy przenieśli się na warsztaty do Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. W tym wyjątkowym miejscu czuło się klimat czasów Staszica. Organizacją warsztatów zajął się pan Dariusz Młodawski. Dzięki uprzejmości dyrekcji muzeum młodzież miała szansę zapoznać się z tajnikami pracy zakładu hutniczego. Z dużym zainteresowaniem obserwowano działające jeszcze urządzenia zakładu, a zajęcia praktyczne obejmowały odlewanie ołowianych żołnierzyków. Po powrocie do Sielpi podsumowano pracę uczniów i oficjalnie zakończono XXXI Sympozjum Szkół Staszicowskich.
🔷 💠W Sympozjum Staszicowskim naszą szkołę reprezentowały uczennice: Anna Młodawska i Olga Górecka.

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE