ĆWICZENIA JEDNOSTEK PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ
25 stycznia 2024
W ramach działań ratowniczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła w naszej szkole czynności - kontrolno rozpoznawcze.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar w jednej z sal lekcyjnych. Na miejsce ćwiczeń zostały rozdysponowane zastępy czterech Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ćwiczenia miały na celu zapoznanie z warunkami budowlanymi obiektu, rozkładem pomieszczeń, warunkami ewakuacji. Sprawdzono możliwość dojazdu do budynku szkoły i prowadzono działania ratowniczo - gaśnicze.
W ewakuacji wzięli udział wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Dowódcą ćwiczeń był bryg. Adam Zieliński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE