DZIEŃ NAUCZYCIELA 2021 czyli... CO NAM W DUSZY GRA
14 października 2021
Dzisiaj w Naszej Szkole uczniowie podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi za wszystkie starania wkładane w wychowanie i edukację młodzieży, za motywowanie ich do nauki oraz za wszelkie dobro w codziennym życiu szkolnym
"Słowo miłość za Wasze troski, słowo wdzięczność za Wasz trud. Dar to skromny, dar uczniowski, wyśpiewany z serc jak z nut".
W dowód wdzięczności Samorząd Uczniowski zorganizował apel, w którym zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich klas. Podczas programu uczniowie dedykowali swoim nauczycielom różne formy artystyczne, m.in.:
recytowali wiersze (Małgorzata Kołodziej, Amelia Tomasik, Katarzyna Kucharska, Julia Kurp, Kamil Dobrowolski, Jakub Wiśniewski, Dagmara Bednarczyk, Oliwia Korkowska, Michalina Pardoła, Igor Jachimowicz),
śpiewali piosenki (Natalia Boruń, Kinga Kurp, Maria Karkusiewicz, Małgorzata Kołodziej, Julia Stąpór, Agnieszka Kowalczyk),
grali na pianinie (Matylda Choromańska),
tańczyli Walca angielskiego (Izabela Sidor, Małgorzata Sidor,
Mateusz Lisowski, Julia Wrona, Sandra Gonciarz , Oliwia Książek,
Natalia Krakowiak, Marcin Miśta, Paweł Żak, Grzegorz Górecki),
tańczyli Belgijkę (Julia Polak, Marcin Miśta, Agata Olszyna, Krzysztof Rupniewski, Kacper Kurcbart, Paweł Żak, Grzegorz Górecki, Mateusz Grabowski, Aleksandra Jurzyńska, Karolina Wrona, Dominika Kwiatkowska, Angelika Bienias).
Nad oprawą techniczną czuwali uczniowie: Łukasz Kardaś i Mateusz Grabowski.
Program poprowadzili konferansjerzy: Kinga Kurp i Kewin Bestecki.
Apel z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowany został pod kierunkiem opiekunek SU: p. Bożeny Młodawskiej i p. Anny Misiowiec.
W uroczystości szkolnej udział wzięli przedstawiciele Rady Rodziców: p. Dorota Pawińska i p. Renata Migałka, które na ręce p. Karola Banasika - wicedyrektora szkoły złożyły podziękowania, życzenia oraz kwiaty.
Nauczyciele wysłuchali również listu od Pana Grzegorza Pieca - Starosty Koneckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły złożyli również uczniowie: "życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, spokojnej pracy oraz spełnienia wszystkich marzeń"

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE