Piszą o nas media:

Ostatnia prosta przed nami!

 

 

 

 

Dnia 8 września odbyło się ostatnie, przed wylotem do Grecji, spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu oraz ich rodzicami. W spotkaniu wzięli udział również nauczyciele, którzy będą pełnić opiekę nad młodzieżą w Retymno.  Pani dyrektor Hanna Rzepka wraz z koordynatorem projektu, panem wicedyrektorem Karolem Banasikiem oraz  wychowawczyni klasy IV T pani Monika Grabusińska przedstawili niezbędne informacje dotyczące udziału w praktykach oraz wytyczne dotyczące organizacji lotu. Podczas spotkania omówiono szczegóły dotyczące organizacji praktyk w Grecji, a także przedstawiono zasady komunikacji podczas pobytu. Uczniowie i ich rodzice zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi podczas praktyk. Przygotowana prezentacja multimedialna w klarowny sposób systematyzowała całokształt wymagań i oczekiwań wobec młodzieży. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie na tę okoliczność przygotowane checklisty, które z pewnością ułatwią jak najlepsze przygotowanie do wyjazdu. Na zakończenie uczniowie i ich rodzice mieli okazję do zadania pytań, wyrażenia opinii i sugestii.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE