ERASMUS+ - PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
18 października 2022
ERASMUS+
REALIZUJEMY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
✅W ramach projektu Erasmus + KA1, 23 uczniów klas czwartych z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, realizuje czterotygodniowe praktyki zawodowe w terminie 26.09.2022 – 21.10.2022 r.
✅ Praktyki odbywają się w oparciu, o przygotowany zgodnie z podstawą programową, program praktyk, a ich organizacją zajmuje się firma ECTE.
✅ Praktyki odbywają się
w miejscowości Rethymno na Krecie (Grecja).
✅Przed rozpoczęciem praktyk opiekunowie zapoznali uczniów z miejscem praktyk, panującymi zwyczajami oraz zasadami BHP w miejscu pracy.
✅ ✅ ✅6 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Logistyk, pracuje w magazynach i sklepach wielkopowierzchniowych firm: Heaven of brands Warehouse oraz S/M – Tsihlakis E. Polioudakis
M. CO. W czasie praktyk uczniowie zajmują się między innymi segregacją asortymentu i rozkładaniem go w odpowiednie sektory na regałach, metkowaniem towaru, klipowaniem oraz zakładaniem na wieszaki. Ważną częścią praktyki jest przyjmowanie dostaw, kompletowanie zamówień i wydawanie towaru z magazynu. Uczniowie poznają również dokumentację magazynu oraz biorą udział w kontroli jakości i daty ważności towarów oraz archiwizacji danych magazynu.
✅ ✅ ✅8 uczniów pracuje na Uniwersytecie Kreteńskim, 4 z nich w Bibliotece uniwersyteckiej,
a 4 na wydziałach filozoficznym i pedagogicznym. Uczniowie realizujący praktykę w bibliotece, pracują ze starodrukami, które występują w pojedynczych egzemplarzach, a zadaniem uczniów jest skanowanie ich, następnie tworzenie i obróbka kopii elektronicznych oraz archiwizacja plików
i tworzenie kopii zapasowych. Praca wykonywana przez naszych uczniów, umożliwia studentom dostęp do starodruków w wersji elektronicznej.
✅ ✅ ✅Uczniowie realizujący praktykę na wydziałach Uniwersytetu oraz w Szkole Średniej, zajmują się między innymi: czyszczeniem dysków komputerów i przygotowaniem ich do pracy, instalacją programów antywirusowych. Zajmują się także klonowaniem dysków z systemem Windows oraz sprawdzaniem poprawności klonowania. Ważną czynnością jaką wykonywali był montaż nowych monitorów w pracowniach gdzie studenci odbywają zajęcia.
Grupa informatyków, pracuje również w serwisach komputerowych takich jak PC Lab, Computer Repair & Service, PLUS PC. Do ich zadań należy sprawdzanie stanu technicznego komputerów, konfiguracja sprzętu, składanie komputerów stacjonarnych, instalacja i aktualizacja systemów operacyjnych oraz wymiany dysków i sprawdzanie parametrów, a także wymiana procesorów.
✅Praca uczniów jest niezmiernie ważna, zdobywają doświadczenie zawodowe w całkowicie nowym środowisku gdzie komunikacja odbywa się w języku angielskim, co pozwala na doskonalenie ich umiejętności posługiwania się terminologią zawodową.
✅ ✅Potwierdzeniem zdobytych kompetencji zawodowych będą certyfikaty odbycia praktyk w językach polskim i angielskim, które są honorowane przez pracodawców w całej Europie. ✅

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE