Inauguracja Nowego Roku 2023/2024
04 września 2023

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i rodzice oraz zaproszeni goście spotkali się na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania pana wicestarosty, Wiesława Skowrona, pani burmistrz Stąporkowa, Doroty Łukomskiej, pani radnej powiatowej, Lilli Brożyny oraz przedstawicieli rady rodziców, długoletniej dyrektor szkoły Hanny Rzepki, wicedyrektora szkoły pana Karola Banasika , nauczycieli, pracowników administracji oraz całej społeczności szkolnej przez panią dyrektor Annę Misiowiec. Szczególnie ciepło powitała ona uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole.

 

Pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych oraz nowych nauczycieli, którzy zaczynają pracę w naszej placówce.

Są to: pani Mariola Stępień - nauczyciel języka włoskiego,

pani Laura prawda - nauczyciel przedmiotów logistycznych,

pani Maria Wiśniewska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa,

panowie: Rafał Fularski i Sławomir Jedynak - nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Wychowawcami klas pierwszych zostali :

Klasy 1 LO - pani Magdalena Gołacka,

klasy 1 Ta pani Dorota Kosierkiewicz,

klasy 1 TB w zawodzie technik logistyk -pani Justyna Serek.

Wychowawstwo w klasie 3 technikum objął pan Dariusz Młodawski.

 

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego zostały panie: Dorota Fitas oraz Karolina Ścisłowicz -Pluta.

 

Pani dyrektor wymieniła programy i projekty, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym. Naszych uczniów czekają również praktyki zagraniczne, a także dużo innowacji przedmiotowych oraz wydarzeń szkolnych. Pani dyrektor życzyła nauczycielom rozwijania swoich pasji, zaś uczniom dobrych wyników w nauce i osiągania sukcesów. Wyraziła przekonanie, że będzie pracować w atmosferze życzliwości, kreatywności i chęci ciągłego rozwoju. Złożyła także życzenia pracownikom administracji i rodzicom, których praca jest nie do przecenienia.

Następnie pan wicestarosta powiatu, Wiesław Skowron, przekazał życzenia od władz powiatu koneckiego. Życzył aby współpraca z nową panią dyrektor przebiegała satysfakcjonujaco. Podziękował za wieloletnią współpracę pani Hannie Rzepce.

W dalszej części uroczystości głos zabrała pani burmistrz Staporkowa, Dorota Łukomska. Życzyła wszystkim pracownikom szkoły satysfakcji z pracy. Uczniom natomiast pogratulowała wyboru szkoły, która stanowi promocje gminny Stąporków. Na ręce poprzedniej dyrektor, pani Hanny Rzepki, złożyła podziękowania .

 

Z kolei pani radna powiatowa, Lilla Brożyna, życzyła sukcesów i dobrych ocen uczniom, zaś dyrekcji i pedagogom zdrowia i sukcesów w pracy zawodowej . Do pani dyrektor Anny Misiowiec i pana wicedyrektora Karola Banasika popłynęły serdeczne słowa , wyrazy szacunku i życzliwości , z którymi zwróciła się w imieniu wszystkich nauczycieli pani Dorota Fitas, a także pani Renata Migałka, przedstawicielka Rady Rodziców. Pan wicestarosta, Wiesław Skowron, wręczył nominację panu wicedyrektorowi szkoły, Karolowi Banasikowi.

Wakacje to także był czas na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W tym czasie pani Klaudia Kwiecień osiągnęła stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na koniec uroczystości głos zabrała pani dyrektor Hanna Rzepka, która wyraziła przekonanie, że historia szkoły jest otwartą księgą, którą przekazuje w dobre ręce. Życzyła wszystkim dobrego roku szkolnego 2023/2024. Po części oficjalnej uczniowie poszczególnych klas udali się na spotkania z wychowawcami.. Drodzy uczniowie ! W nowym roku szkolnym życzymy Wam, byście pamiętali, że zdobywajac wiedzę, dążycie do osiągania podstawionych przez siebie celów.

Niech nauka w murach naszej szkoły będzie wspaniałą wycieczką, trasą, którą starannie będziecie przygotowywać każdego dnia. Powodzenia!

 

 

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE