INFORMACJA O NOWYM PROJEKCIE W NASZEJ SZKOLE
Z PROGRAMU  ERASMUS +
05 stycznia 2023

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie realizuje kolejny projekt w ramach przyznanej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967 realizowany jest w okresie 01.06.2022 – 31.08.2023 i jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W projekcie weźmie udział 19 uczniów kształcących się w kierunkach technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec, którzy wyjadą na zagraniczny staż do włoskich przedsiębiorstw w marcu 2023 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, podniesienie praktycznych umiejętności, poziomu wiedzy. Udział w zagranicznym stażu zawodowym pozwoli na podniesienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie. Jest także szansą na:

  • dostosowanie się do wymogów krajowego i europejskiego rynku pracy,
  • zwiększenie świadomości międzykulturowej,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, usamodzielnienia.

 

Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które przygotują ich do udziału w mobilności.

 

Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności podczas międzynarodowego stażu zawodowego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE