ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

    Organizacja roku szkolnego

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych-  01.09.2021 r.

 • I półrocze- 01.09.2021 – 07.01. 2022 r.

 • II półrocze - 10.01.2021 – 24.06.2022 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2021 – 31.12.2021 r.

 • Ferie zimowe- 17.01.2022 – 31.01.2022 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna- 14.04.2022 – 18.04.2022 r.

 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych- 29.04.2022 r.

 • Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2022 r.

 • Ferie letnie- 27.06.2022 – 31.08.2021 r.

 

 

 • Egzamin maturalny   

       - część pisemna –

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2022 r.

10.05.2022 r.

Matematyka

05.05.2022 r.

11.05.2022 r.

język angielski

06.05.2022 r.

07.05.2022 r.

 * pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

a) formuła 2017

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022:  do 15 września 2021 r.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022:  do 7 lutego 2022 r.

 

 

  Klasa 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

4 TH 

AU.25 

11 stycznia 2022r. 

13-15 stycznia 2022r. 

4 TI 

EE.09 

17-19 stycznia 2022r. 

4TL 

AU.32 

10 stycznia 2022r. 

3TI b 

EE.08 

21 czerwca 2022r. 

27-30 czerwca 2022r. 

3TL b 

AU.22 

20 czerwca 2022r. 

 

a) formuła 2019

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022:  do 7 lutego 2022 r.

      

Klasa 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

3 TL a 

SPL.01 

7 czerwca 2022r. 

1 czerwca 2022r. 

3 TI a 

INF.02 

6-12 czerwca 2022r. 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych -17.09.2021 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej-19.10.2021 r.

Sympozjum o Zdrowiu- 22.10.2021 r.

Obchody Święta Niepodległości - 10.11.2021r.

Praktyka zawodowa kl. IV T i III b T- 20.09.2021 - 15.10.2021 

Klasowe uroczystości wigilijne- 22.12.2021 r.

Studniówka - 15.01.2022

Uroczyste pożegnanie absolwentów  - 29.04.2022 r.

Festiwal Nauki i Sportu  - maj / czerwiec 2022 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego -24.06.2022 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

 

 • 5 października 2021 r. – piątek po Dniu Edukacji Narodowej

 • 12 listopada 2021 r. – piątek po Dniu Święta Niepodległości 

 • 11 stycznia 2022 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

 • 4 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,  

 • 5 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki,  

 • 6 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego, 

 • 9 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, 

 • 07 czerwca 2022 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

 • 17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele, 

 

Jeden dzień w rezerwie do wykorzystania przez dyrektora szkoły w razie nagłych nadzwyczajnych sytuacji. 

    Organizacja roku szkolnego

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych-  01.09.2021 r.

 • I półrocze- 01.09.2021 – 07.01.2021 r.

 • II półrocze - 10.01.2022 – 24.06.2022 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2021 – 31.12.2021 r.

 • Ferie zimowe- 17.01.2022 – 31.01.2022 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna- 14.04.2022 – 18.04.2022 r.

 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych- 29.04.2022 r.

 • Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2022 r.

 • Ferie letnie- 27.06.2022 – 31.08.2022 r.

 

 

 • Egzamin maturalny   

      - część pisemna –

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2022 r.

10.05.2022 r.

Matematyka

05.05.2022 r.

11.05.2022 r.

język angielski

06.05.2022 r.

07.05.2022 r.

 * pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

 

a)formuła 2017 

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022 do 15 września 2021r. 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 do 7 lutego 2022r. 

 

Klasa 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

4 TH 

AU.25 

11 stycznia 2022r. 

13-15 stycznia 2022r. 

4 TI 

EE.09 

17-19 stycznia 2022r. 

4TL 

AU.32 

10 stycznia 2022r. 

3TI b 

EE.08 

21 czerwca 2022r. 

27-30 czerwca 2022r. 

3TL b 

AU.22 

20 czerwca 2022r. 

 

b)formuła 2019 

 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 do 7 lutego 2022r. 

 

Klasa 

Kwalifikacja 

Część pisemna 

Część praktyczna 

3 TL a 

SPL.01 

7 czerwca 2022r. 

1 czerwca 2022r. 

3 TI a 

INF.02 

6-12 czerwca 2022r. 

 

 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych- 17.09.2021 r.  

Obchody Dnia Edukacji Narodowej- 19.10.2021 r.  

Obchody Święta Niepodległośc-i 10.11.2021r. 

Praktyka zawodowa  

w kl. IV T i III b T-    20.09.2021-15.10.2021 

Klasowe uroczystości wigilijne- 22.12.2021 r.  

Studniówka- 15.01.2022 r.   

Uroczyste pożegnanie absolwentów-  29.04.2022 r.  

Festiwal Nauki i Sportu-  maj / czerwiec 2022 r. 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego-  24.06.2022 r. 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

15 października 2021 r. – piątek po Dniu Edukacji Narodowej 

12 listopada 2021 r. – piątek po Dniu Święta Niepodległości 

11 stycznia 2022 r. - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

4 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,  

5 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki,  

6 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego, 

9 maja 2022 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, 

07 czerwca 2022 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele, 

 

Jeden dzień w rezerwie do wykorzystania przez dyrektora szkoły w razie nagłych nadzwyczajnych sytuacji. 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022