Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

    Organizacja roku szkolnego

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych-  01.09.2020 r.

 • I półrocze- 01.09.2020 – 22.12. 2020 r.

 • II półrocze - 18.01.2021 – 25.06.2021 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2020 – 31.12.2020 r.

 • Ferie zimowe- 4.01.2021 – 17.01.2021 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna- 01.04.2021 – 06.04.2021 r.

 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych- 30.04.2021 r.

 • Zakończenie roku szkolnego - 25.06.2021 r.

 • Ferie letnie- 26.06.2021 – 31.08.2021 r.

 

 

 • Egzamin maturalny   

         - część ustna - od 7 do 20 maja 2021 r.– język polski,

                                         od 7 do 20 maja 2021 r.– języki obce nowożytny  

  - część pisemna –

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2021 r.

10.05.2021 r.

Matematyka

05.05.2021 r.

11.05.2021 r.

język angielski

06.05.2021 r.

07.05.2020 r.

 * pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021:  do 15 września 2020 r

 

Sesja 1: styczeń – luty 2021 r.

            część pisemny: 12 stycznia 2021 r.

            część praktyczna:: model „d”: 11 stycznia 2021r.

etap praktyczny:    model „w”,  „wk”  i „dk” od 13 stycznia do 19 lutego 2021 r.

 

Sesja 2: czerwiec - lipiec 2021 r.

            część pisemna: 22 czerwca 2021 r.

            część praktyczna:: model „d”: 21 czerwca 2021r.

etap praktyczny:    model „w”,  „wk”  i „dk” od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r.

 

 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych -17.09.2020 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej-13.10.2020 r.

Obchody Święta Niepodległości - 10.11.2020r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów  - 30.04.2021 r.

X Festiwal Nauki i Sportu  - maj / czerwiec 2021 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego -25.06.2021 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

15-16 października 2020 r. – czwartek i piątek po Dniu Edukacji Narodowej

2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny

4 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,

5 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki,

6 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego,

7 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele,

22 czerwca 2021 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

    Organizacja roku szkolnego

 

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych-  01.09.2020 r.

 • I półrocze- 01.09.2020 – 22.12. 2020 r.

 • II półrocze - 18.01.2021 – 25.06.2021 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna- 23.12. 2020 – 31.12.2020 r.

 • Ferie zimowe- 4.01.2021 – 17.01.2021 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna- 01.04.2021 – 06.04.2021 r.

 • Zakończenie nauki w klasach maturalnych- 30.04.2021 r.

 • Zakończenie roku szkolnego - 25.06.2021 r.

 • Ferie letnie- 26.06.2021 – 31.08.2021 r.

 

 

 • Egzamin maturalny   

         - część ustna - od 7 do 20 maja 2021 r.– język polski,

                                         od 7 do 20 maja 2021 r.– języki obce nowożytny  

  - część pisemna –

PRZEDMIOT

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

język polski

04.05.2021 r.

10.05.2021 r.

Matematyka

05.05.2021 r.

11.05.2021 r.

język angielski

06.05.2021 r.

07.05.2020 r.

 * pozostałe przedmioty wg kalendarza CKE

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2021:  do 15 września 2020 r

 

Sesja 1: styczeń – luty 2021 r.

            część pisemny: 12 stycznia 2021 r.

            część praktyczna:: model „d”: 11 stycznia 2021r.

etap praktyczny:    model „w”,  „wk”  i „dk” od 13 stycznia do 19 lutego 2021 r.

 

Sesja 2: czerwiec - lipiec 2021 r.

            część pisemna: 22 czerwca 2021 r.

            część praktyczna:: model „d”: 21 czerwca 2021r.

etap praktyczny:    model „w”,  „wk”  i „dk” od 23 czerwca do 8 lipca 2021 r.

 

 

 

Terminy uroczystości i imprez ogólnoszkolnych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych -17.09.2020 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej-13.10.2020 r.

Obchody Święta Niepodległości - 10.11.2020r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów  - 30.04.2021 r.

X Festiwal Nauki i Sportu  - maj / czerwiec 2021 r.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego -25.06.2021 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie:

15-16 października 2020 r. – czwartek i piątek po Dniu Edukacji Narodowej

2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny

4 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka polskiego,

5 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z matematyki,

6 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego,

7 maja 2021 r. – pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele,

22 czerwca 2021 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021