#KOMÓRKOMANIA
24 października 2022

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie współpracuje z Fundacją DKMS, która polega na organizowaniu na terenie szkoły akcji informacyjno-edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego oraz osób zainteresowanych.


Intencją akcji jest budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka. Szkoła ugruntowuje również dzięki temu swój wizerunek, jako inspirująca i podejmująca ważne tematy społeczne.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE