KONFERENCJA PRZY KAWIE
27 września 2023
 
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie 26 września odbyła się " „Konferencja przy kawie – dołącz do zaangażowanych” zorganizowana w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie Plus”.
Celem konferencji było uświadomienie młodzieży jak negatywnie wpłynęła na nich izolacja w czasie pandemii, jakim niebezpieczeństwem jest ciągłe przebywanie w Internecie, używanie komputera i telefonu. Konferencja miała także na celu zachęcić młodzież do kreatywnych działań i korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Do integracji przyczyniła się pyszna kawa do której w ramach dotacji otrzymanej z projektu zakupiliśmy ekspres
do kawy.
 
Do wspólnej rozmowy zachęcała obecnych pani Dyrektor Anna Misiowiec, która zaprosiła psychologa szkolnego, panią Małgorzatę Kosmalę, pedagoga specjalnego, panią Katarzynę Rupniewską, opiekunkę Szkolnego Klubu Wolontariatu "Górka Serc", panią Katarzynę Dworzyńską oraz przedstawicieli Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego: Olgę Górecką, Amelię Tomasik, uczniów z UKS „Staszic”: Kacpra Polakowskiego, Wiktorię Gibałę, Katarzynę Pyrlik, Piotra Ziomka oraz Kamila Młynarczyka. Na konferencji były także przedstawicielki społeczności uczniowskiej biorące udział w projekcie: Kinga Kurp i Michalina Pardoła. Wśród obecnych byli też goście z zaprzyjaźnionych placówek szkolno-wychowawczych: pani Jolanta Bała Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, panie : Iwona Swat Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wraz z panią Ewą Stępień, pani: Małgorzata Gołębiowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz pani Joanna Domagała
z Placówki Wsparcia Dziennego "Dobra Przestrzeń". Na konferencji obecny był również ksiądz dr Łukasz Białas z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Stąporkowie oraz pracownicy szkoły Pani Katarzyna Nowak i Agnieszka Adamczyk . Nie sposób nie wspomnieć, że każdy z uczestników mógł poczęstować
się filiżanką kawy i pysznym ciastem.
Cześć merytoryczną rozpoczęła pani Małgorzata Kosmala, która przedstawiła zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z Internetu. Zwróciła uwagę
na konsekwencje fonoholizmu. Omówiła także wpływ urządzeń mobilnych na zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży. W dalszej części konferencji pani Katarzyna Rupniewska omówiła zjawisko sharentingu. Przedstawiła jego rodzaje i niebezpieczeństwa, na które narażone są dzieci i młodzież. Prelekcje uzupełniła projekcja filmu poświęconego sharentingowi. Po wystąpieniach prelegentek rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Temat konferencji okazał się bliski dla wszystkich obecnych. Młodzież z naszej szkoły zauważyła, że duży wpływ na fonoholizm miała izolacja w domach podczas pandemii. Uczniowie chcą integrować się z rówieśnikami i robią to w szkole oraz w środowisku lokalnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi obecni na konferencji wypracowali wnioski do dalszych działań. Należą do nich wspólne spotkania z młodymi osobami z zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek, wyjazdy i spotkania integracyjne, zajęcia sportowe, taneczne i ruchowe. Udział w konferencji pobudził młodzież do podejmowania rozmów i udziału w różnych inicjatywach.
Ekspres do kawy zakupiony został ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022 – 2033. Program organizowany przez Komitet do Spraw Pożytku Publicznego oraz Narodowego Instytutu Wolności pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.
 
Patronem projektu w szkole był Uczniowski Klub Sportowy „Staszic” , a organizatorem Samorząd Uczniowski.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE