Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

      NASZA SZKOŁA
      wśród LAUREATÓW   powiatowej nagrody
      MARKA KONECKA
    
 
Jest to prestiżowa nagroda przyznawana przez Zarząd Powiatu Koneckiego dla najlepszych osób lub instytucji z regionu, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju powiatu.
Nasza Szkoła została wyróżniona za działalność wychowawczą, dydaktyczną i kulturalną oraz za osiągnięcia w wielu konkursach.
Podczas tegorocznej uroczystości KUŹNICE KONECKIE, która odbyła się w Maleńcu , Pan Karol Banasik - wicedyrektor szkoły oraz Natalia Boruń - uczennica klasy II LO - przyjęli z rąk Pana Grzegorza Pieca - starosty koneckiego oraz                        Pana Wiesława Skowrona - wicestarosty - statuetkę "KOŁA WODNEGO" oraz Certyfikat "MARKI KONECKIEJ ".
W dalszej części programu Kuźnic Koneckich, podczas Sceny Młodych Talentów, Natalia Boruń zaprezentowała cztery piosenki. Jej występ został nagrodzony gromkimi brawami.
GRATULACJE!!!

 

20 sierpnia 2021
"MARKA KONECKA" DLA NASZEJ SZKOŁY