ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
POZIOM PODSTAWOWY

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski