Język rosyjski

Język niemiecki

Język angielski

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

POZIOM PODSTAWOWY

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE