MORALNOŚĆ  PANI DULSKIEJ
29 maja 2023

 

PREMIERA SPEKTAKLU
„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”
Wielkie wydarzenie już za nami. Wczoraj, tj. 27 maja odbyła się premiera spektaklu ,, Moralność pani Dulskiej '' w wykonaniu szkolnego teatru "Alter ego" działającego u nas w ZSP.
Wydarzenie to realizowane jest w ramach programu #Świętokrzyskieplus. Sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.
Kto przyszedł, ten zapewne nie żałował, o czym świadczą owacje na stojąco. Publiczność licznie dopisała, a wyrazy uznania dla młodych aktorów w postaci niemilknących braw, świadczą o wielkim sukcesie grupy.
 
Podziękowania należą się również pani Dyrektor MGOKiS w Stąporkowie - Joannie Boruń za współpracę i wszelkie wsparcie, a także panu Sławomirowi Kołodziejczykowi za pomoc techniczną.
W spektaklu wystąpili:
Klaudia Ciaś – pani Dulska
Grzegorz Lewandowski – pan Dulski
Jakub Choroszyński – Zbyszko
Nikola Brygoła – Hesia
Zuzanna Kos – Mela
Zuzanna Kwiecień – Juliasiewiczowa
Anna Szewczykowska – lokatorka
Maria Kusztal – Hanka
Natalia Boruń – śpiew
Reżyseria i scenografia: pani Dorota Kosierkiewicz, pani Marzena Maleszak, pani Anna Misiowiec – opiekunki szkolnej grupy teatralnej „Alter ego”.
Na widowni znaleźli się m.in: pani Dorota Łukomska – Burmistrz Stąporkowa, pani dr Katarzyna Bernat – dyrektor TVP 3 Kielce, pani Ewa Rupniewska – dyrektor PSP w Krasnej, pani Joanna Boruń – dyrektor MGOKiS w Stąporkowie, nauczyciele, rodzice, uczniowie i mieszkańcy gminy Stąporków.
Spektakl "Moralność pani Dulskiej" zainaugurował obchody Festiwalu Nauki i Sportu. Udział w nim wzięło środowisko lokalne. Drugi dzień Festiwalu będzie 30 maja, w którym wezmą udział uczniowie z klas VIII z okolicznych szkół podstawowych.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE