NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ODEBRALI STYPENDIUM PREMIERA
18 lutego 2021
W Starostwie Powiatowym w Końskich rozdano stypendia Premiera RP najlepszym uczniom szkół średnich z terenu powiatu koneckiego.
Jedenastkę uczniów z najlepszymi średnimi ocen w poszczególnych szkołach nagrodzili: poseł Krzysztof Lipiec, starosta konecki Grzegorz Piec i wicestarosta Wiesław Skowron.
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
Amelia Tomasik II Ta
Mateusz Grabowski II a LO
Karol Kurp III LO
Dawid Mróz IV T
Wyróżnieni otrzymali dyplom podpisany przez Premiera RP Mateusz Morawieckiego oraz stypendium finansowe.
Stypendium Premiera przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Serdecznie Gratulujemy naszym Stypendystom i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz realizacji zamierzonych celów.
Gratulujemy również rodzicom wyróżnionych uczniów, nauczycielom i wychowawcom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do osiągniętego sukcesu.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE