NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE ODEBRALI STYPENDIUM PREZESA RP
15 grudnia 2021

 

Dzisiaj w naszej szkole, Pani Dyrektor Hanna Rzepka wspólnie z wychowawcami, wręczyła Stypendia Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane są dla uczniów za wybitne osiągnięcia i najwyższą średnią.

 

Stypendia otrzymali:

 

- Julia Stąpór II LO (po szkole podstawowej),

- Mateusz Lisowski III b LO (po gimnazjum),

- Katarzyna Kucharska III Ta (po szkole podstawowej),

- Martyna Żak IV T (po gimnazjum),

 

Stypendyści otrzymali nagrody finansowe oraz dyplom podpisany przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Dla wszystkich rodziców których reprezentowała p. Renata Lisowska (nauczycielka naszej szkoły) przygotowane zostały Listy Gratulacyjne od Starosty Koneckiego.

 

Warto podkreślić, iż Stypendium Premiera przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub uczniowi, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Serdecznie Gratulujemy naszym Stypendystom i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz realizacji zamierzonych celów.

Gratulujemy również rodzicom wyróżnionych uczniów, nauczycielom i wychowawcom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do osiągniętego sukcesu.

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Koneckiego.

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE