"Narciarstwo promujemy, uzależnienia negujemy"
21 lutego 2022

„NARCIARSTWO PROMUJEMY, UZALEŻNIENIA NEGUJEMY!”

pod takim hasłem przebiegał tegoroczny kurs narciarski skierowany do uczniów naszej szkoły.

Co roku młodzież, będąca członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Staszic”, działającego przy naszej szkole, uczestniczy w zajęciach nauki jazdy na nartach, na stoku Ośrodka Narciarskiego „SABAT” w Krajnie.

Projekt na zimowe zajęcia sportowo - rekreacyjne, koordynowany jest przez Prezesa Klubu pana Roberta Kusztala, a współfinansowany w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ze środków Urzędu Gminy przez Burmistrza Stąporkowa panią Dorotę Łukomską.

Głównym celem realizacji projektu narciarskiego, jest upowszechnianie wśród młodych mieszkańców gminy, zdrowego stylu życia poprzez uprawianie narciarstwa zjazdowego. Uczniowie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ze Szkoły Narciarskiej SkySkiSędek zmagają się z nowym doświadczeniem, choć początki dla niektórych nie są łatwe. Jednak zapał młodzieży oraz doświadczenie prowadzących pomagają przezwyciężyć wszelkie trudności i szybko widoczne są efekty.

W ostatnim dniu kursu obecna była pani Dyrektor Hanna Rzepka, która obserwowała nowe umiejętności zdobyte przez uczniów. Na zakończenie zajęć, wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat Ukończenia Kursu Narciarskiego.

Przez trzy dni kursu, nad uczniami opiekę sprawowali nauczyciele: pan Karol Banasik, pan Robert Kusztal, pan Łukasz Kwiecień, pani Dorota Fitas i pani Monika Grabusińska.

Tegoroczny kurs odbył się w dniach: 15 - 16. 02 oraz 18.02. 2022r., w którym udział wzięło 23 uczniów.

Serdeczne podziękowania składamy pani Dorocie Łukomskiej – Burmistrz Stąporkowa za współpracę z naszą szkołą. Warto przypomnieć, że dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Gminy, przez 10 lat, około 300 uczniów naszej szkoły brało udział w zajęciach jazdy na nartach, które niewątpliwie są przyjemną dyscypliną sportową, mają pozytywny wpływ na zdrowie, a także są idealnym sposobem na spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE