NASZA SZKOŁA Z TYTUŁEM „INSPIRATOR KARIERY 2020”

28 kwietnia 2021

ZSP w Stąporkowie znalazł się wśród 12 placówek z całej Polski jako laureat konkursu „INSPIRATOR KARIERY 2020” w kategorii EDUKACJA.

Nadawanie Szkole tytułu „Inspirator Kariery 2020” jest odzwierciedleniem jej renomy oraz nowoczesności. Nauka w takiej szkole daje możliwość zdobycia dobrego zawodu i potrzebnych kompetencji. Tytuł „Inspirator Kariery” to szczególne wyróżnienie, przyznawane za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Konkurs „Inspirator Kariery” ma na celu wyróżnianie i promowanie wzorowych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego oraz działań w zakresie szeroko rozumianej integracji środowiska edukacyjnego, samorządowego i biznesowego. Nasza Szkoła spełniła oczekiwania, które były przedmiotem oceny Kapituły Konkursu. Pod uwagę brano: rozwiązania na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego, kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, rozwój szkoły w tym kadry pedagogicznej, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w celu odbywania praktyk i płatnych staży, organizację praktycznej nauki zawodu w ramach programu Erasmus +, PO WER, współpracę z zagranicznymi szkołami (projekty np. Socrates, Comenius).

Na liście nagrodzonych znalazło się 12 placówek, w tym: najlepsze szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, a także Departament Edukacji Województwa Małopolskiego.

Organizatorem konkursu „Inspirator Kariery 2020” jest Fundacja Praca i Kariera z siedzibą w Zawierciu. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Fundacji Praca i Kariera oraz specjaliści z dziedziny kształcenia zawodowego.

Ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród. Organizatorzy, na czele z Panem Pawłem Abuckim – Przewodniczącym Kapituły Konkursu, przyjechali do Naszej Szkoły ze statuetką oraz z dyplomem, które przekazali na ręce Pani Hanny Rzepki – dyrektora szkoły i Pana Karola Banasika – wicedyrektora szkoły. Gratulacje otrzymali również wszyscy nauczyciele, którzy poprzez działania promujące kształcenie zawodowe w szkole przyczynili się                        do osiągnięcia tego sukcesu.

Formularz zgłoszeniowy zawierający obszerne opisy, zgodnie z wytycznymi regulaminu, opracowały Panie: Dorota Fitas i Anna Misiowiec – nauczyciele ZSP                 w Stąporkowie. GRATULUJEMY SZKOLE SUKCESU!

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE