Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

W ramach wszystkich zawodów kształconych

w Technikum odbywają się zagraniczne

praktyki zawodowe - „ERASMUS+”.