ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

W ramach wszystkich zawodów kształconych

w Technikum odbywają się zagraniczne

praktyki zawodowe - „ERASMUS+”.