ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ W NASZEJ SZKOLE
13 maja 2021

 

Zarządzenie Nr 11 /2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

z dnia 10.05.2021 r.

 

w sprawie organizacji nauki zdalnej i hybrydowej
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica
w Stąporkowie.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. zajęcia są realizowane w taki sposób, że:
 1. nie więcej niż 50 % uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole,
 2. co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod
  i technik kształcenia na odległość

§ 2

 1. Szkoła przechodzi na tryb hybrydowy.
 2. Uczniów szkoły dzielimy na dwie grupy:

 

grupa I: kl. 1 LO, 1 T, 2 TA

grupa II: kl. 2A LO, 2B LO, 2 TB

Grupy I i II będą uczęszczały do szkoły naprzemiennie co tydzień.

 1. Od 17. 05. 2021 r. do 21.05.2021 r. grupa I będzie miała nauczanie stacjonarne
  w szkole zgodnie z planem lekcji, a grupa II nauczanie w domu on – line
  z wykorzystaniem Microsoft Teams.
 2. Od dnia 23.05.2021 r. do dnia 28. 05.2021 r. grupa II będzie miała nauczanie stacjonarne w szkole zgodnie z planem lekcji, a grupa I w domu on – line
  z wykorzystaniem Microsoft Teams.

§ 3

  1. Nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem lekcji.
  2. Jeżeli nauczyciel ma część lekcji zdalnych a część stacjonarnych wówczas swoją pracę wykonuje ze szkoły z wykorzystaniem sprzętu i Internetu szkolnego.
  3. Jeżeli nauczyciel w danym dniu ma tylko godziny nauczania zdalnego wówczas może je wykonywać z domu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem 10.05.2021 r.

 

 

 

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE