PRAKTYKI ZAWODOWE - BOLONIA - ERASMUS +
10 marca 2023
BOLONIA ERASMUS+
Uczniowie naszej szkoły realizują 4 tygodniową praktykę zawodową we Włoszech w ramach programu Erasmus.
Podczas pobytu młodzież kształcąca się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk i technik handlowiec ma możliwość doskonalić swoją wiedzę, kwalifikacje zawodowe we włoskich firmach. Dodatkowym atutem udziału w mobilności jest rozwój umiejętności językowych.
W czasie pobytu we Włoszech uczniowie zwiedzą, oprócz Bolonii, Florencję oraz Wenecję.
Udział uczniów w programie Erasmus przyczynia się do ich większego usamodzielnienia. Pozwala nawiązać nowe znajomości oraz poznać kulturę, historię i zwyczaje kraju, w którym przebywają.
Przez najbliższe dwa tygodnie opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele: pan Karol Banasik - wicedyrektor szkoły, koordynator projektu oraz pan Robert Kusztal.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE