PROJEKT ERASMUS + WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UE
22 kwietnia 2022

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie realizuje akredytowany projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009741 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Głównym celem Szkoły jest przygotowanie absolwentów do współczesnych wymagań gospodarki rynkowej poprzez działania zakładające wszechstronny rozwój i możliwości nabywania kompetencji młodych osób.

W projekcie weźmie udział 23 uczniów kształcących się w kierunkach technik informatyk, technik logistyk, którzy wyjadą na zagraniczny staż do greckich przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów. Cele szczegółowe projektu :

  • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, podniesienie praktycznych umiejętności, poziomu wiedzy,
  • zdobycie wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
  • podniesienie konkurencyjności na rynku pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie,
  • dostosowanie się do wymogów krajowego i europejskiego rynku pracy,
  • zwiększenie świadomości międzykulturowej,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, usamodzielnienia.

 

Udział w międzynarodowych projektach z sektora VET pozwala uczniom na zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji niezwykle przydatnych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w zagranicznych stażach młodzież staje się bardziej samodzielna, pewniejsza siebie, potrafiąca właściwie się komunikować, otwarta, a przez to bardziej konkurencyjna na rynku pracy. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach pracodawcy potrzebują do pracy osób, które posiadają doświadczenie zawodowe i przygotowanie praktyczne już po zakończeniu edukacji w szkole. Dlatego wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe są dla uczniów szansą na lepszą pracę.

 

Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą brali udział w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które przygotują ich do udziału w mobilności. Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności podczas międzynarodowego stażu zawodowego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE