„Podobni, a jednak inni – skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii”

 

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów
i nauczycieli w zakresie wielojęzyczności, technologii cyfrowych oraz rozwoju osobistego i społecznego poprzez pokazanie różnic i podobieństw z zakresu kultury i przyrody Polski i Rumunii.

 

Uczestnikami projektu była grupa 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie. Z uczniami wyjechali opiekunowie: Hanna Rzepka - dyrektor, Dorota Fitas –koordynator projektu,

Edyta Grabowska-wychowawca, Karolina Ścisłowicz-Pluta  - wychowawca.

 

Organizacją przyjmującą było Liceul Tehnologic Sebes, Dorin Pavel 2, 515800 Sebes, Rumunia.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE