Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Stanisława Staszica

w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

#BiegFairPlayPKOl

Ślubowanie Klas Pierwszych
Stypendium Dobry Start