ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
17 września 2020
  1. września b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonię zorganizowano na placu przed szkołą, przy popiersiu patrona Stanisława Staszica. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu, młodzież klas I – ych złożyła uroczystą przysięgę i tym samym oficjalnie została przyjęta w poczet uczniów ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wiesław Skowron - Wicestarosta konecki, Krzysztof Stachera - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym
oraz Pani Dorota Pawińska – Przewodnicząca Rady Rodziców.
W uroczystości uczestniczyli: Pani Dyrektor Hanna Rzepka,
Pan Wicedyrektor Karol Banasik, wychowawcy klas pierwszych:
Pani Marzena Maleszak i Pani Karolina Ścisłowicz – Pluta, nauczyciele, Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele uczniów
z poszczególnych klas, a przede wszystkim wszyscy uczniowie klasy I LO i klasy I Technikum.

Wszystkich zebranych, serdecznie powitała Pani Hanna Rzepka Dyrektor Szkoły. Następnie głos zabrał Piotr Sorbian – Przewodniczący
Rady Szkolnej SU, który złożył uczniom najlepsze życzenia. Głos zabrali również Pan Wiesław Skowron i Pan Krzysztof Stachera.

Wydarzenie stało się również okazją do wręczenia stypendium „Na dobry start” uczniom, którzy przyszli do szkoły z najwyższymi wynikami. Środki na stypendium zostały zebrane podczas II Balu Charytatywnego,
który odbył się w lutym b.r.

Stypendium wręczali zaproszeni goście wraz z wychowawcami. Otrzymali je:

z klasy I LO:

  • Julia Stąpór (absolwentka PSP nr 2 w Stąporkowie)

  • Jacek Warszawski (absolwent PSP nr 1 w Stąporkowie)

z klasy I Technikum:

  • Konrad Połeć (absolwent PSP w Niekłaniu Wielkim)

  • Katarzyna Pyrlik (absolwentka NSP w Odrowążu)

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor, gratulując uczniom dokonanego wyboru szkoły i życząc wielu sukcesów, radosnych i szczęśliwych dni oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE