Spotkanie przygotowujące - ERASMUS 2022
20 września 2022

W dniu 14.09.2022 r. odbyło się spotkanie Uczniów, Rodziców oraz Opiekunów w ramach projektu Akredytacji Erasmus+. Już 24.09 młodzież
wraz z opiekunami wyleci na 4-tygodniowe praktyki do miejscowości Rethymno na Kracie w Grecji. 17 techników informatyków oraz 6 techników logistyków przez cały okres praktyki, będą pracować u miejscowych pracodawców. Projekt pozwoli nie tylko na zdobycie doświadczenia zawodowego, ale także naukę języka angielskiego oraz poznanie kultury greckiej i zwyczajów lokalnej społeczności.

 

Organizacją przyjmującą jest firma ECTE, z którą szkoła współpracuje od 2019 roku.

Uczestnicy mobilności zostali zapoznani z regulaminami hotelu i stażu, przekazane zostały informacje o transporcie, bagażach oraz ubezpieczeniu.

Spotkanie prowadzili Pani Hanna Rzepka – dyrektor oraz opiekun młodzieży, Pan Karol Banasik – wicedyrektor oraz koordynator projektu, Pani Katarzyna Dworzyńska – opiekun młodzieży oraz Pan Paweł Ferens – opiekun młodzieży.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE