STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW!
03 grudnia 2020

Miło nam przedstawić uczniów naszej szkoły, którym przyznane zostało

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.

 

Miło nam przedstawić uczniów naszej szkoły, którym przyznane zostało Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021.

 

KAROL KURP uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum – na koniec klasy drugiej uzyskał oceny celujące z różnych przedmiotów i miał najwyższą średnią w szkole w Liceum po gimnazjum. Z zachowania otrzymał ocenę wzorową. Jest aktywny w życiu klasy i szkoły. Posiada talent wokalny. Chętnie prezentuje się w szkolnych akademiach.

 

DAWID MRÓZ  – uczeń klasy IV Technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk. Uzyskał najwyższą średnią w Technikum po gimnazjum. Dawid otrzymał na koniec klasy trzeciej wiele ocen celujących z różnych przedmiotów, a także wzorową ocenę z zachowania. Wyróżnia się systematyczną pracą w zakresie zdobywania nowych wiadomości  i umiejętności. Szczególnie interesuje go informatyka i przedmioty pokrewne. Cieszy się uznaniem wśród kolegów i koleżanek.

  

MATEUSZ GRABOWSKI uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej.
Na koniec klasy pierwszej miał oceny celujące, a z zachowania otrzymał ocenę wzorową. Wykazuje się bardzo dużą aktywnością w szkole. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Szkoły. Posiada talent muzyczny i wokalny. Gra na pianinie, akordeonie i gitarze. Swoimi występami wielokrotnie uświetniał uroczystości szkolne    oraz imprezy lokalne. Brał udział w wielu przeglądach piosenek, koncertach charytatywnych  oraz w konkursach muzycznych.

 

AMELIA TOMASIK – uczennica klasy II Technikum po szkole podstawowej kształcącym w zawodzie technik logistyk. Na koniec klasy trzeciej uzyskała oceny celujące oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest miłą i sympatyczną uczennicą. Odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. Chętnie włącza się w życie klasy i szkoły. Lubi czytać książki. Jest jedną z najlepszych czytelniczek biblioteki szkolnej.

 

Gratulujemy naszym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz satysfakcji 
z osiągnięć!

Gratulujemy również rodzicom wyróżnionych uczniów, nauczycielom i wychowawcom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do tak wybitnych osiągnięć.

Co roku przyznawane są Stypendia Prezesa Rady Ministrów, uczniom otrzymującym promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole.

Wyróżnieni uczniowie z naszej szkoły, wraz z Panią Dyrektor, uczestniczyli  w Gali wręczania Stypendium, która organizowana była przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. W tym roku ze względu na epidemię uroczysta gala niestety nie odbędzie się, a wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody finansowe na indywidualne konta.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE