UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WYJADĄ DO RUMUNII
09 maja 2022
Nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu „Podobni, a jednak inni – skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii”.
Został on przygotowany w ramach programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, a organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji FRSE.
Autorkami projektu są nauczycielki ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie – Dorota Fitas i Anna Misiowiec .
Tłumaczeniem projektu na język angielski zajęła się pani Małgorzata Hampel, która również zaangażowała się w pomoc w znalezieniu szkoły partnerskiej
Partnerem w realizacji projektu będzie szkoła Liceul Tehnologic Sebes w Rumunii.
We wrześniu br. grupa 20 uczniów i 4 nauczycieli z naszej szkoły wyjedzie na bezpłatną, siedmiodniową mobilność do Rumunii, do miasta Sebes położonego w południowej Transylwanii (inna nazwa to Siedmiogród) w dolinie rzeki Maruszy.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, technologii cyfrowych oraz rozwoju osobistego i społecznego wśród 20 uczniów naszej szkoły poprzez pokazanie różnic i podobieństw z zakresu kultury i przyrody Polski i Rumunii. Udział w projekcie pozwoli młodzieży doskonalić język, przełamywać barierę komunikacyjną, nawiązywać nowe znajomości,
a wszystko to podczas zajęć, wycieczek edukacyjnych, spotkań w grupach itp. Będzie to niewątpliwie ciekawa przygoda i nowe doświadczenie dla uczniów.
Zanim uczniowie wyjadą do Rumunii, będą uczestniczyli w szkole w zajęciach językowych, pedagogicznych i kulturowych, których celem jest przygotowanie ich do mobilności. Młodzież wykona prezentacje multimedialne dotyczące różnych tematów, m.in. historii szkoły, polskich pisarzy i poetów, historii Polski, które będą przedstawiane w czasie zajęć w szkole rumuńskiej.
Rozpoczęliśmy już rekrutację do projektu, as także jesteśmy w kontakcie z naszym partnerem, porozumiewamy się za pomocą komunikatorów internetowych m.in. google meat.
Projekt będzie trwał 6 miesięcy, od 9 maja do 8 listopada b.r.
Kwota dofinansowania wynosi 94 562,00 zł. ze środków Unii Europejskiej.

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE