UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY!!!
20 września 2023
Dzisiaj w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania
 
Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Tradycyjnie, wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia Sztandaru i odśpiewania hymnu. W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Skowron - wicestarosta konecki, Pani Dorota Pawińska - Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.
Pani Dyrektor Anna Misiowiec skierowała do uczniów następujące słowa:
"Życzę Wam sukcesów w nauce, wspaniałego rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.
 
Drodzy uczniowie zapamiętajcie przesłanie papieża Jana Pawła II, który kochał młodzież i do niej mówił że: "  jeśli człowiek młody będzie miał świadomość tego, że ta młodość szybko mija to będzie robił wszystko, aby jej nie zmarnować.... ". Zatem Zachęcam Was do nauki, do mądrego działania, realizujcie swoje plany i spełniajcie marzenia. Wszystkiego dobrego na każdy dzień! Powodzenia! ...." Życzenia złożył również Pan Wicestarosta oraz przedstawiciele Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego: Olga Górecka i Mateusz Ślusarczyk. Na koniec części oficjalnej, Natalia Boruń zaśpiewała piosenkę - dedykację dla uczniów klas pierwszych.
 
Po części oficjalnej, młodzież klas maturalnych przygotowała integracyjne gry i zabawy. Uroczystość odbyła się dzięki zaangażowaniu nauczycieli: p. Karoliny Ścisłowicz - Pluty, p. Jadwigi Dudy, p. Łukasza Kwietnia, wychowawców klas pierwszych: p. Magdaleny Gołackiej, p. Doroty Kosierkiewicz i p. Justyny Serek.
Nad oprawą muzyczną czuwali uczniowie: Michał Adamczyk, Olivier Mickoś. Poczet sztandarowy: Dagmara Bednarczyk, Oliwia Korkowska, Jakub Warchoł.

 

 im. Stanisława Staszica w Stąporkowie

Zespół Szkół

Ponadpodstawowych

ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE